Protimonopolný úrad SR udelil pokutu vyše 180 000 eur: Podnikateľ zneužíval postavenie v odpadovom hospodárstve

Protimonopolný úrad (PMÚ) SR uložil podnikateľovi v oblasti odpadového hospodárstva pokutu vo výške 180 200 eur za zneužívanie dominantného postavenia. Pôvodne tento podnikateľ od PMÚ dostal pokutu vo výške takmer 298 000 eur, na základe rozhodnutia Rady PMÚ však úrad prípad dodatočne prešetril a pokutu znížil. PMÚ o tom v pondelok informoval na svojej internetovej stránke.

„PMÚ zistil, že podnikateľ v dominantnom postavení v rokoch 2019 – 2022 uplatňoval voči niektorým obciam bez objektívneho odôvodnenia nezanedbateľne vyššie ceny za skládkovanie zmesového komunálneho odpadu v porovnaní s ostatnými obcami. Takéto správanie PMÚ posúdil ako praktiku uplatňovania neprimeraných obchodných podmienok,“ uviedol úrad.

O udelení pokuty PMÚ rozhodoval opakovane. Pôvodne totiž podnikateľovi úrad uložil pokutu vo výške takmer 298 000 eur. Ten sa však odvolal a na základe rozhodnutia Rady PMÚ musel úrad prípad opäť posúdiť. Po dodatočnom šetrení a posúdení skutkového stavu rozhodol o znížení pôvodnej pokuty. Rozhodnutie o uložení pokuty zatiaľ nie je právoplatné, podnikateľ môže voči nemu podať v zákonnej lehote rozklad.

Viac o téme: odpadové hospodárstvo , podnikateľ , pokuta , postavenie , Protimonopolný úrad SR PMÚ , zneužívanie

Súvisiace články

Aktuálne správy