Projektoví partneri sa môžu zapojiť do tretej výzvy programu Interreg Europe

Projektoví partneri majú možnosť zapojiť sa do tretej výzvy programu Interreg Europe v programovom období 2021 – 2027. Môžu tak zlepšiť implementáciu politík a programov regionálneho rozvoja. Informoval o tom v utorok tlačový odbor Ministerstva hospodárstva (MH) SR.

„Program ponúka priestor na spoluprácu najmä v oblasti inteligentnej, ekologickej a sociálnej Európy. Cieľom programu je podpora výmeny skúseností, inovatívnych prístupov a budovania kapacít v súvislosti s identifikáciou, šírením a transferom osvedčených postupov,“ uviedol tlačový odbor rezortu.

Projektoví partneri môžu zaslať svoj projektový zámer od 20. marca do 7. júna tohto roku prostredníctvom webovej stránky Interreg Europe. Oprávnenými subjektmi na čerpanie finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sú verejné orgány, orgány riadené verejným právom a súkromné neziskové organizácie. Do programu sa môžu zapojiť partneri z 27 členských krajín EÚ, Nórska, Švajčiarska a siedmich kandidátskych krajín.

Celkový rozpočet programu určený na projekty regionálnej spolupráce je 347,6 milióna eur. Miera spolufinancovania zo strany programu pre verejné orgány a verejnoprávne inštitúcie je 80 %, pre súkromné neziskové organizácie 70 %. „MH SR, ako národný orgán programu, poskytuje úspešným žiadateľom pri implementácii projektov spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu vo výške 20 % z celkových oprávnených výdavkov,“ uzavrel rezort.

Viac o téme: Interreg Europe , Ministerstvo hospodárstva SR MH , program , projektoví partneri , tretia výzva

Súvisiace články

Aktuálne správy