Od budúceho roka bude dôchodkové dávky automaticky valorizované: Takto sa zvýšia!

Sociálna poisťovňa (SP) od januára budúceho roka automaticky valorizuje všetky dôchodkové dávky. Poberané dôchodky sa zvýšia o 3,6 % a novopriznané o 14,5 %. O zvýšenie netreba osobitne žiadať.

SP vyplatí prvýkrát dôchodky vo vyššej sume v obvyklom výplatnom termíne v januári aj s doplatkom od 1. januára 2024 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári. O zvýšení zašle SP poberateľom dôchodkov písomné rozhodnutie.

Percento valorizácie dôchodkov v roku 2024 závisí od porovnania medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti seniorov počas prvých deviatich mesiacov a za prvý polrok 2023. Percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov je podľa oznámenia Štatistického úradu SR za prvých deväť mesiacov tohto roka na úrovni 12,5 %. Za prvý polrok 2023 to bolo 14,5 %.

Priznané dôchodky v roku 2024 sa tak zvýšia o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti seniorov za prvý polrok roka 2023, teda o 14,5 % mesačnej sumy dôchodku. Priznané dôchodky ešte pred rokom 2024 sa zvýšia o 3,6 % mesačnej sumy dôchodku. Na zvýšenie od 1. januára 2024 sa prihliadne na percento mimoriadnej valorizácie od 1. júla 2023.

Viac o téme: dôchodok , rok 2024 , Sociálna poisťovňa , valorizácia , zvýšenie

Súvisiace články

Aktuálne správy