Od apríla sa zvyšuje sadzba spotrebnej dane na lieh o 30 percent

Od 1. apríla nadobúda účinnosť novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorou sa zvyšuje sadza spotrebnej dane na lieh o 30 %. Informovala o tom Martina Rybanská, hovorkyňa finančnej správy. V súčasnosti platná základná sadzba spotrebnej dane 1080 eur na hektoliter 100-percentného alkoholu tak po novom bude podľa nej na úrovni 1404 eur na hektoliter.       

Uviedla, že finančná správa o zvýšení sadzby spotrebnej dane na lieh a jej vplyve na výpočet, napr. zábezpeky na daň, informovala dotknuté daňové subjekty zaslaním tzv. softwarningovej správy. Všetky dôležité informácie k úprave sadzieb spotrebnej dane sú podľa nej zverejnené na portáli finančnej správy.

Spresnila, že v minulom roku finančná správa vybrala spotrebnú daň z liehu v celkovej výške 235 886 997,05 eura, vrátane spotrebnej dane z liehu vyrobeného v liehovarníckych závodoch na pestovateľské pálenie ovocia, čo predstavuje sumu 10 814 963,91 eura. K 31. decembru 2022 bolo registrovaných 257 prevádzkovateľov liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a evidovaných 52 súkromných výrobcov destilátu.

Finančná správa si podľa Rybanskej uvedomuje, že zvyšovanie daní môže potencionálne spôsobiť nárast prípadov protiprávneho konania s cieľom obchádzania príslušných daňových povinností. Intenzívne vykonáva kontroly zamerané na preukázanie legálneho nadobudnutia liehu, vrátane jeho zdanenia v súlade s platnou legislatívou.

V prípade, ak vznikne podozrenie zo spáchania trestného činu, colný úrad podľa nej odstupuje tieto zistenia Kriminálnemu úradu finančnej správy. Ten sa, rovnako ako colné úrady, v rámci svojich kompetencií venuje výkonu operatívno-pátracej činnosti a vyšetrovaniu aj v oblasti nepovolenej výroby liehu a v týchto činnostiach bude aj naďalej pokračovať.

Viac o téme: apríl , finančná správa , lieh , spotrebná daň , zvýšenie

Súvisiace články

Aktuálne správy