Košice zvýši od januára poplatok za odpad a daň z nehnuteľností

Mesto Košice zvýši od januára budúceho roka poplatok za odpad i daň z nehnuteľností. Rovnako sa zvýšia i príspevky v školách a školských zariadeniach. Na sobotňajšom rokovaní o tom rozhodli košickí mestskí poslanci. Väčšina sadzieb sa podľa radnice upraví o 27 percent.

Zvýšenie je dohodou všetkých troch poslaneckých klubov a zástupcov nezaradených poslancov s vedením mesta. Poplatok za odpad sa zvýši na sumu 57 eur, v súčasnosti je to 45 eur. Mesto navrhovalo zvýšenie na sumu 66,43 eura. Seniori vo veku od 62 do 65 rokov získajú 25-percentnú zľavu a seniori nad 65 rokov budú mať 50-percentnú zľavu.

Poplatok za množstvový zber pri 110-litrových nádobách bude vo výške 247,10 eura, doteraz to bolo 194,48 eura. Magistrát navrhoval zvýšenie na 265,40 eura. Pri 1100-litrových nádobách ročný poplatok predstavuje sumu 2471 eur.

Poslanci rokovali o výške príspevku

Poslanci dnes rokovali aj o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto. Ako uvádza radnica na svojej webstránke, výška mesačného príspevku na režijné náklady pre stravovanie detí a žiakov do 15 rokov vzrastie z päť na osem eur. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí budú rodičia mesačne prispievať 20 eur namiesto súčasných 15 eur.

Za pobyt dieťaťa v materskej škole vo veku od troch do piatich rokov sa príspevok rodiča zvýši zo 40 na 50 eur. Za rodičov predškolákov to platí štát. Od 1. septembra 2024 vzrastú o päť eur príspevky rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v krúžkoch na školách a v rámci Centra voľného času. Zväčša o päť eur porastú aj poplatky za základné umelecké školy či zápisné v jazykovej škole.

Sadzby dane za byty alebo rodinné domy

Sadzby dane za byty alebo rodinné domy určené na bývanie sa zvýšia o 27 percent a pozemky o 30 percent. O 30 percent narastú sadzby za garáže, chaty a stavby využívané na poľnohospodársku činnosť. Pri ostatných stavbách, stavbách využívaných na podnikanie a u priemyselných stavieb sa poplatky zvyšujú o 40 percent. O desať eur ročne sa zvýšia aj poplatky za psa, ktoré si medzi sebou na polovicu delí mesto a mestské časti. Majitelia psa v rodinnom dome zaplatia v roku 2024 sumu 20 eur a tí, ktorí chovajú psa v byte 50 eur.

Košický primátor Jaroslav Polaček po skončení rokovania uviedol, že po zložitých rokovaniach sa poslanci zmierili a našli spoločné riešenie, ktoré sami navrhli a schválili na zastupiteľstve. Zmenou sadzieb sa zvýšia príjmy mesta a zároveň sa až tak nezaťažia peňaženky Košičanov. Mesto Košice pre nepriaznivú finančnú situáciu vstúpilo od 1. decembra do krízového režimu. Od nového roka bude v rozpočtovom provizóriu.

Viac o téme: daň z nehnuteľnosti , Košice , poplatky , poslanci , rokovanie , sadzby

Súvisiace články

Aktuálne správy