Európska únia a sociálni partneri posilnia sociálny dialóg pre výzvy v oblasti práce

Európska komisia (EK), belgické predsedníctvo v Rade EÚ a európski sociálni partneri v stredu na summite sociálnych partnerov v Bruseli podpísali Tripartitné vyhlásenie v záujme dynamického európskeho sociálneho dialógu.

 Komisia v správe pre médiá spresnila, že toto vyhlásenie predstavuje obnovený záväzok k posilneniu sociálneho dialógu na úrovni EÚ a k spojeniu síl pri riešení kľúčových výziev, ktorým čelí európske hospodárstvo a trhy práce. Cieľom je podporiť prosperujúce podniky, kvalitné pracovné miesta a služby a lepšie pracovné podmienky.

V rámci svojho záväzku posilniť sociálny dialóg sa EK, belgické predsedníctvo a európski sociálni partneri dohodli na viacerých cieľoch. Chcú hlavne riešiť nedostatok pracovných síl a zručností, vrátane uľahčenia uznávania kvalifikácií a integrácii pracovníkov zo zahraničia. To je nevyhnutné pre konkurencieschopnosť EÚ. Komisia preto na jar tohto roku predloží akčný plán na riešenie nedostatku pracovných síl a zručností.

Veľvyslanec Európskej komisie

Cieľom je aj postaviť európsky sociálny dialóg do centra rozhodovania, lebo sociálni partneri zohrávajú zásadnú úlohu v tom, ako EÚ reaguje na meniace sa hospodárske a sociálne podmienky, a to aj vzhľadom na zelenú a digitálnu transformáciu.Novinkou by mala byť funkcia vyslanca EK pre európsky sociálny dialóg, ktorý bude podporovať a posilňovať úlohu sociálneho dialógu na európskej a vnútroštátnej úrovni. Vyslanec bude podporovať a koordinovať vykonávanie oznámenia eurokomisie a bude pôsobiť ako kontaktná osoba pre sociálnych partnerov, aby spoločne informovali o otázkach súvisiacich so sociálnym dialógom.

V neposlednom rade je snaha vytvoriť Pakt pre európsky sociálny dialóg, čiže sériu dvojstranných a trojstranných stretnutí, s cieľom identifikovať možnosti na ďalšie posilnenie sociálneho dialógu na úrovni EÚ. Patrí sem inštitucionálna a finančná podpora EÚ a budovanie kapacít, aj prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+), ako aj dvojstranný prístup k rokovaniam o dohodách sociálnych partnerov, ich podpore a vykonávaniu. Cieľom je uzavrieť pakt do začiatku roka 2025.

pôžičky a granty pre Ukrajinu
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Foto: SITA/AP

Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla, že sociálny dialóg je ústredným prvkom jedinečného európskeho sociálneho hospodárstva, ktorý pred 39 rokmi v Bruseli uviedol do života nedávno zosnulý bývalý predseda EK Jacques Delors.

„Dnes sa sem vraciame, aby sme v jeho odkaze pokračovali. Naše vyhlásenie je záväzkom spolupracovať na posilnení sociálneho dialógu a spojiť sily s cieľom riešiť kľúčové výzvy našich čias, ako je nedostatok pracovných síl a zručností. Spravodlivé a spoločné riešenia, ktoré budú prínosom tak pre európskych pracovníkov, ako aj pre našu konkurencieschopnosť, nájdeme len vtedy, ak budeme spolupracovať,“ odkázala šéfka exekutívy EÚ.

Viac o téme: Európska komisia EK , Európska únia , práca , pracovné podmienky , sociálny dialóg , Ursula von der Leyenová , výzva

Súvisiace články

Aktuálne správy