Čaká vás daňové priznanie a platenie daní? Novinka pri platbách sa osvedčila, daniari zverejnili podrobnosti!

, Redakcia

Jednoduchá možnosť úhrady daní prostredníctvom platobnej karty či cez internetbanking bude pre daňovníkov k dispozícii aj v tomto roku. Online úhradu správnych poplatkov a 15 druhov daní bude možné využiť priamo pri realizácii spoplatneného úkonu cez portál finančnej správy.

Finančná správa v spolupráci so Štátnou pokladnicou spustila pred rokom do ostrej prevádzky online úhradu 15 druhov daní cez portál finančnej správy. „Uhradiť daň je možné prostredníctvom platobnej karty využitím Google Pay, Apple Pay, alebo prenesením platobných údajov do internetbankingu vybraných bánk,“ informuje finančná správa.

Všetky dôležité informácie k úhrade daní kartou vrátane manuálu ako platbu uskutočniť sú dostupné aj na stránke daniarov. Okrem daní je možné platobnou kartou uhrádzať aj správne poplatky priamo z elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS).

Novelou zákona o správnych poplatkoch sa s účinnosťou od 1. apríla 2024 menia sadzby vybraných služieb poskytovaných finančnou správou. Správne poplatky určené pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní podania. „Upozorňujeme, že v prípade neuhradenia spoplatneného podania do 31. marca 2024, daňový subjekt  takéto podanie už nebude platiť v sume poplatku platného do 31. marca 2024. Finančná správa mu po 1. apríli 2024 zašle výzvu na zaplatenie správneho poplatku s novou sumou,“ dodávajú daniari.

K dispozícii sú desiatky služieb

Na využitie tejto novej funkčnosti je potrebné, aby mal klient aktivovanú schránku na ÚPVS. Celkovo sa to týka 32 poskytovaných služieb. Klient ich nájde na ÚPVS cez ponuku „Nájsť službu“.

Cez túto ponuku je možné vyhľadať aj konkrétnu službu podliehajúcu správnemu poplatku, a to podľa ID správneho poplatku. Funkčnosť ePlatby umožňuje žiadateľom zaplatiť správny poplatok aj platobnou kartou. Po odoslaní podania k vybranej spoplatnenej elektronickej službe dochádza k spracovaniu podania a následne je žiadateľovi do elektronickej schránky na ÚPVS doručená správa, ktorej prílohou je príkaz na úhradu správneho poplatku. V tejto správe sú všetky potrebné informácie k zaplateniu správneho poplatku: suma poplatku, číslo účtu v tvare IBAN a variabilný symbol. Platbu je možné zrealizovať jednoduchým spôsobom, a to kliknutím na tlačidlo „Zaplatiť“

Využili by ste pri platení daní a poplatkov možnosť úhrady platobnou kartou či cez internetbanking?

Požiadať elektronicky o spoplatnenú službu je možné aj po prihlásení sa na portál finančnej správy prostredníctvom formulára „Všeobecné podanie pre finančnú správu“. Vo formulári je položka „Typ služby“, prostredníctvom ktorej sa určuje, či daná služba podlieha správnemu poplatku. Ak je podanie realizované z portálu daniarov, príkaz na úhradu sa vygeneruje aj do elektronickej schránky na portáli finančnej správy aj do schránky na ÚPVS. Ak je podanie realizované z ÚPVS, tak príkaz na úhradu sa vygeneruje len do elektronickej schránky na ÚPVS.

Príkaz na úhradu obsahuje informáciu aj pre iné formy platby (prevodom z účtu v banke alebo PAY by square – zosnímaním QR kódu alebo poštovým poukazom na účet Slovenskej pošty).  

Poplatník môže zaplatiť správny poplatok aj v hotovosti alebo platobnou kartou prostredníctvom technického vybavenia prevádzkovateľa systému (tzv. kiosk) alebo na vybraných pobočkách Slovenskej pošty alebo prostredníctvom mobilnej/webovej aplikácie eKolok.

Radi testujete svoje vedomosti?
Vyskúšajte niektorý z našich kvízov na tejto stránke!

Príkaz na úhradu je klientovi spravidla doručený do jeho schránky do niekoľkých minút. Výnimkou je situácia, keď žiadateľ zvolí službu, ktorej správny poplatok sa odvíja od počtu úkonov alebo strán. Ide o tzv. násobkovú službu, kedy výšku správneho poplatku nie je možné určiť automatizovane, preto proces môže trvať dlhšie. 

Spôsoby zaplatenia správneho poplatku:

Zdroj: finančná správa

Po zaplatení správneho poplatku dostane klient do elektronickej schránky na ÚPVS správu s názvom „Informácia o úhrade“, v ktorej sa nachádza tlačidlo „Uložiť účtovný doklad“. Ten si môže jednoducho stiahnuť a následne vytlačiť. Viac informácií zverejnila finančná správa na svojej stránke.

Viac o téme: dane , daňové priznanie , ePlatby , Finančná správa FS , internetové bankovníctvo , online banking , platba kartou , poplatky

Súvisiace články

Aktuálne správy