Iniciatíva stredné Slovensko sa obráti na novú vládu v súvislosti so štúdiou severojužného prepojenia Slovenska

Iniciatíva stredné Slovensko (ISS) zásadne nesúhlasí so závermi štúdie ministerstva dopravy, týkajúcej sa severojužného prepojenia Slovenska, ktorá nepočíta s pokračovaním R1 popod Hiadeľské sedlo a prepojením Banskej Bystrice s Ružomberkom. Tendenčne spracované stanovisko prichádza od úradníckej vlády na konci jej pôsobenia, ISS sa preto obráti na nového ministra dopravy. Konštatoval to v pondelok banskobystrický primátor a predseda ISS – združenia miest a obcí stredného Slovenska Ján Nosko.

„Ministerstvo dopravy 13. októbra zverejnilo štúdiu stredoslovenského severojužného prepojenia medzi rýchlostnou cestou R1 alebo R3. Závery štúdie nepomenovaných autorov, ktorí ho odporúčajú vyriešiť koridorom vedeným prakticky cez západné Slovensko, nemôžeme za žiadnych okolností akceptovať. Štúdia spochybňuje prínosy stredoslovenského severojužného prepojenia rýchlostnou cestou R1. Na základe toho, že je výrazne konkurenčná pre prakticky západoslovenský koridor R3, navrhuje rezort dopravy jej úplné vyradenie z TEN-T koridorov a cestnej siete. Tento záver neznesie kritériá ani základnej logickej úvahy,“ vysvetlil Nosko.

Podľa ISS zverejnenie tak zásadného materiálu bez rokovaní s príslušnými regiónmi na konci pôsobenia vlády, ktorá nemá politický mandát, je neprípustné. „Dôrazne upozorňujeme, že v strategickom pláne rozvoja dopravy SR 2030, ktorá prešla posudzovaním vplyvov na životné prostredie, je vybudovanie stredoslovenského severojužného prepojenia jednou z najdôležitejších priorít, ktorá má nespochybniteľné opodstatnenie a prínos,“ zdôraznil Nosko.

Budú žiadať, aby predmetom programového vyhlásenia vlády bolo aj skutočné stredoslovenské prepojenie severu a juhu

ISS bude žiadať stiahnutie zverejnenej štúdie pre jej chyby a nedostatky a tiež, aby predmetom programového vyhlásenia vlády bolo aj nájdenie riešenia pre skutočné stredoslovenské prepojenie severu a juhu.

Nosko tiež pripomenul, že Geografický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV) v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského vypracoval v roku 2021 porovnanie severojužného prepojenia medzi rýchlostnou cestou R1 a R3.

„Zo záverov kvalifikovanej a relevantnej štúdie, ktorú tvorili špičkoví odborníci v dopravnej geografii jednoznačne vyplýva, že omnoho väčší prínos má práve variant rýchlostnej cesty R1. Štúdia SAV, ktorá analyzuje skutočnú podstatu, ako vyriešiť severojužné prepojenie na strednom Slovensku, bola ministerstvom dopravy ignorovaná,“ dodal Nosko.

Viac o téme: Banská Bystrica , Iniciatíva stredné Slovensko ISS , Ministerstvo dopravy SR MD , Ružomberok , rýchlostné cesty , úradnícka vláda

Súvisiace články

Aktuálne správy