Figeľ rozhodol nepredĺžiť termín pre uzavretie 1. balíka PPP

Správa „DOPRAVA: Figeľ rozhodol nepredĺžiť termín pre uzavretie 1. balíka PPP,“ rozšírená o vyjadrenie spoločnosti Slovenské diaľnice v treťom a štvrtom odseku.

BRATISLAVA 2. septembra (SITA) – Minister dopravy Ján Figeľ (KDH) rozhodol ďalej nepredlžovať termín finančného uzatvorenia 1. balíka PPP na výstavbu piatich úsekov diaľnice D1 medzi Martinom a Prešovom. Zdôvodnil to tým, že koncesionárska spoločnosť Slovenské diaľnice, a.s., ktorá mala diaľničné úseky v dĺžke 75 kilometrov postaviť a 30 rokov prevádzkovať, nezabezpečila finančné uzavretie projektu ani do 30. augusta. Ako Figeľ ďalej uviedol na štvrtkovej tlačovej besede, termín pre finančné uzavretie projektu bol šesťkrát odložený a koncesná zmluva, podpísaná vlani v apríli, tak doteraz nenadobudla platnosť.

„Rozhodol som už ďalej nepredlžovať tento proces, pretože bol už viackrát a opakovane predlžovaný a stál aj Slovensko veľa času. Ministerstvo nemá ani po rokovaniach so zástupcami koncesionárov istotu, že prvý balík bude finančne zabezpečený v dohľadnej dobe a že týmto spôsobom bude reálne začať výstavbu v celom rozsahu,“ povedal Figeľ. To, že koncesná zmluva stratila platnosť, umožňuje podľa neho otvoriť prvý balík a jednotlivé úseky postaviť samostatne na základe nových tendrov.

Konzorcium, ktoré malo realizovať prvý balík PPP, je sklamané rozhodnutím nepokračovať v projekte. „V snahe naplniť očakávania vlády v najvyššej možnej miere sme urobili ústupky, výsledkom ktorých je zníženie ceny za dostupnosť (každoročná suma platená štátom koncesionárovi za používanie diaľnic), výrazne pod úroveň našej konečnej ponuky, ktorá bola vysúťažená v tendri uzavretom v januári 2009,“ informovala agentúru SITA spoločnosť Slovenské diaľnice. Konzorcium vyslovilo sklamanie nad rozhodnutím, pričom tvrdí, že dokázalo zabezpečiť plné financovanie projektu vo variante so štátnou garanciou, alebo bez nej. Podľa informácií Figeľa na tlačovej besede konzorcium navrhlo znížiť ročnú platbu štátu z 289 mil. až 317 mil. eur na 190 mil. až 210 mil. eur.

Podľa konzorcia v tom istom čase pokračovalo posudzovanie environmentálnej sťažnosti zo strany neziskovej organizácie ako aj posudzovanie štátnej garancie na časť úveru EIB v príslušných orgánoch Európskej únie. „Tieto záležitosti, ktoré znemožnili uskutočnenie finančnej uzávierky, však v žiadnom prípade nespadajú do kompetencie a vplyvu koncesionára. Mohli byť však vyriešené v krátkom období po letných prázdninách Európskej komisie a finančná uzávierka mohla byť dosiahnutá v tomto roku,“ dodali Slovenské diaľnice. Finančné uzatvorenie projektu by podľa koncesionára zabezpečilo plnú mobilizáciu stavebných prác na všetkých úsekoch D1 do konca roka, čím by vzniklo množstvo pracovných miest, a úseky D1 by boli dokončené do roku 2013 podľa koncesnej zmluvy.

Výstavba úsekov D1, ktoré boli súčasťou prvého balíka PPP sa mala začať v rokoch 2011 a 2012, dokončené však budú pravdepodobne až v budúcom volebnom období. Financované by mali byť najmä v kombinácii prostriedkov Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu, prípadne čiastočne zo súkromných zdrojov cez PPP. Na budúci rok by mala začať výstavba úsekov D1 Jánovce – Jablonov (18,5 kilometra) a Hubová – Ivachnová (15,5 kilometra). O dva roky by mala začať aj výstavba ďalších troch úsekov z prvého balíka PPP. Úsek Fričovce – Svinia (11,2 kilometra), rovnako ako spomínané dva úseky, by mal byť financovaný z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu. Úseky Turany – Hubová (13,6 kilometra) a Dubná Skala – Turany (16,5 kilometra) majú byť financované z Kohézneho fondu a verejných, prípadne súkromných peňazí.

Ministerstvo dopravy v súvislosti s neplatnosťou koncesnej zmluvy pre prvý balík PPP sa bude musieť finančne vyrovnať s koncesionárom, ktorému s predbežne vykonanými prácami vznikli náklady. Podľa predbežných odhadov ide o desiatky miliónov eur. Rezort dopravy zároveň pokračuje v rokovaní o podmienkach takisto zatiaľ neuzavretého 3. balíka PPP na výstavbu štyroch úsekov D1 v okolí Žiliny v dĺžke 30 kilometrov.

Termín finančného uzavretia prvého balíka PPP závisel od toho, či Európskej komisia dá súhlas na uvoľnenie úveru Európskej investičnej banky (EIB) na financovanie projektu vo výške 1 mld. eur. To však bolo podmienené postojom Bruselu k vplyvu stavby jedného z piatich úsekov diaľnice Turany – Hubová na chránené územie Veľkej a Malej Fatry.

Päť úsekov D1 v rámci prvého balíka PPP mala postaviť a 30 rokov prevádzkovať koncesionárska spoločnosť Slovenské diaľnice, a.s. Jej členmi sú aj spoločnosti Doprastav, a.s. a Váhostav – SK, a.s. Stavebné náklady projektu predstavujú 2,4 mld. eur. Medzinárodné konzorcium v tendri rezortu dopravy uspelo s ponukou 3,3 mld. eur na projektovanie, výstavbu, prevádzku aj údržbu úsekov diaľnice D1. Neskôr táto suma dodatkami vzrástla na 4 mld. eur. Počas 30 rokov koncesie by mal štát koncesionárovi postupne splatiť 9,1 mld. eur. Ministerstvo dopravy chce v PPP projektoch pokračovať, mali by však byť lacnejšie a výhodné pre štát.

Súvisiace články

Aktuálne správy