Daňové zaťaženie v SR tretie najnižšie v EÚ

V roku 2008 bolo na Slovensku daňové zaťaženie na úrovni 29,1 % hrubého domáceho produktu a nižšie zaťaženie bolo iba v Rumunsku a Lotyšsku.

Daňové zaťaženie na Slovensku v roku 2008 bolo v rámci Európskej únie (EÚ) tretie najnižšie po Rumunsku a Lotyšsku. Vyplýva to z údajov o pomere celkového objemu daní a povinných odvodov k celkovému vyprodukovanému hrubému domácemu produktu (HDP) za rok 2008, ktoré v pondelok zverejnil štatistický úrad EÚ Eurostat. Celkové dane a povinné odvody na Slovensku sa rovnali 29,1 % hrubého domáceho produktu. Daňové zaťaženie v Rumunsku bolo iba na úrovni 28 % HDP a v Lotyšsku na úrovni 28,9 % HDP. Štvrté najnižšie daňové zaťaženie malo Írsko (29,3 % HDP).

Daňové zaťaženie v SR v roku 2008 mierne kleslo z úrovne 29,3 % HDP v roku 2007. Priemerné daňové zaťaženie v rámci celej EÚ v roku 2008 bolo 39,3 %, čo bol pokles oproti 39,7 % v predchádzajúcom roku. Priemerné daňové zaťaženie v rámci eurozóny bolo predvlani 39,7 % HDP, čo bol pokles oproti 40,4 % v predchádzajúcom roku. Najvyššie daňové zaťaženie v roku 2008 v rámci EÚ mali Dánsko (48,2 %) a Švédsko (47,1 %).

Zdanenie práce v roku 2008 bolo najnižšie na Malte (20,2 %), najvyššie bolo v Taliansku (42,8 %). Na Slovensku bolo na úrovni 33,5 %. Zdanenie spotreby bolo najnižšie v Španielsku (14,1 %) a najvyššie v Dánsku (32,4 %). Na Slovensku bolo na úrovni 18,4 %. Najnižšie zdanenie kapitálu bolo predvlani v Estónsku (10,7 %) a najvyššie vo Veľkej Británii (45,9 %). V SR bolo na úrovni 16,7 %.

Ľudia s najvyššími osobnými príjmami sú v tomto roku najviac zdanení vo Švédsku (56,4 %) a najmenej v Bulharsku (10 %). K najväčšiemu poklesu zdanenia tejto skupiny došlo v rokoch 2000 až 2010 v Bulharsku (zo 40 % na 10 %), v Rumunsku (zo 40 % na 16 %) a na Slovensku (zo 42 % na 19 %). K najväčšiemu rastu zdanenia tejto skupiny došlo vo Veľkej Británii (zo 40 % na 50 %) a vo Švédsku (z 51,5 % na 56,4 %). Najvyššie podnikové dane v roku 2010 sú na Malte (35 %) a vo Francúzsku (34,4 %). Najnižšie sú v Bulharsku a na Cypre (zhodne 10 %). Na Slovensku sú na úrovni 19 %.

Súvisiace články

Aktuálne správy