Najlepším opatrením cestný zákon, najhorším rozšírenie výstavby diaľnic

Pridajte názor  Zdroj:

1. 6. 2009 - Nový cestný zákon bol najlepším opatrením posledného vlaňajšieho štvrťroka a zároveň druhým najlepším opatrením celého minulého roka z hľadiska reformnej atmosféry a miery prínosu k sociálno-ekonomickému rozvoju Slovenska.

Bratislava 1. júna (TASR) - Nový cestný zákon bol najlepším opatrením posledného vlaňajšieho štvrťroka a zároveň druhým najlepším opatrením celého minulého roka z hľadiska reformnej atmosféry a miery prínosu k sociálno-ekonomickému rozvoju Slovenska. Vyplýva to z názoru hodnotiacej komisie 61 odborníkov v rámci projektu inštitútu INEKO Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení (HESO).

"Väčšina hodnotiacich odborníkov prezentovala názor, že nový cestný zákon ide správnym smerom, hoci obsahuje i viaceré sporné ustanovenia a na výrazné zvýšenie bezpečnosti na slovenských cestách si sám nevystačí," informoval TASR koordinátor projektu Dušan Zachar.

Naopak, rozšírenie možnosti začať stavať diaľnice a cesty pre motorové vozidlá aj na ešte neodkúpených, resp. nevyvlastnených súkromných pozemkoch aj bez súhlasu ich vlastníka, opätovné otvorenie druhého dôchodkového piliera a štátny rozpočet na rok 2009 boli podľa hodnotenia expertov najškodlivejšími krokmi štátnej správy v 4. štvrťroku. Dve najškodlivejšie opatrenia tohto obdobia boli zároveň aj druhým a tretím najhorším krokom vlády za celý minulý rok. HESO-Rating štvrťroka dosiahol v 4. kvartáli negatívnu hodnotu -20,9 bodu.

"Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá je podľa odborníkov zúčastnených v projekte HESO flagrantným príkladom pokračujúceho hrubého štátneho zasahovania do vlastníckych práv ľudí, osobnej slobody a právnej istoty v SR, čo môže mať devastujúce účinky na morálku celej spoločnosti," priblížil Zachar s tým, že je síce dobré, ak sa urýchli výstavba diaľnic, nie však za každú cenu.

Opätovné otvorenie druhého piliera zasa podľa názoru expertov vážnym spôsobom vnáša neistotu a nestabilitu do celého dôchodkového systému, nedôveru v súkromné sporenie a zvyšuje mieru politického zasahovania do neho, čo je nebezpečný precedens do budúcnosti. "Pod zámienkou finančnej krízy vláda spochybňuje súkromné dôchodkové sporenie a motivuje sporiteľov k presunom do nezreformovaného verejného priebežného prvého piliera s cieľom okamžitého získania peňazí na výplatu dnešných dôchodkov, a to aj na úkor budúcich dôchodcov," tlmočil Zachar názor oslovených odborníkov. Ako tretie najhoršie opatrenie 4. štvrťroka bol respondentmi hodnotený štátny rozpočet na rok 2009, ktorý bol už v čase jeho prijímania postavený na nereálnych makroekonomických predpokladoch.

HESO-Rating celého minulého roka, ktorý naznačuje mieru reformnej atmosféry sledovaného obdobia, resp. mieru prínosu v roku 2008 prijatých opatrení k sociálno-ekonomickému rozvoju krajiny dosiahol -19,2 bodu, čo je jeho najnižšia hodnota od vzniku projektu HESO v roku 2000. Najlepšími opatreniami vlaňajška podľa hodnotenia odborníkov bolo zavedenie eura, nový cestný zákon či zníženie kľúčových úrokových sadzieb Národnej banky Slovenska (NBS) o 1,75 percentuálneho bodu.

Naopak, najhoršie hodnotenými opatreniami boli prijatie tzv. všeobecného hospodárskeho záujmu v energetike, rozšírenie možnosti začať stavať diaľnice a cesty pre motorové vozidlá aj na ešte neodkúpených, resp. nevyvlastnených súkromných pozemkoch na celú plánovanú diaľničnú sieť SR, opätovné otvorenie druhého piliera, povolenie výstavby skládky odpadov v Pezinku štátnymi orgánmi, ako aj novela zákona o cenách, ktorá rozšírila možnosti štátu regulovať ceny v prechodnom období zavádzania eura.

UPOZORNENIE:

TASR sa pokúsi získať reakciu Ministerstva financií (MF) SR.