Vaše osobné portfólio

Diskusia 5  Zdroj:

12. 4. 2001 - V prípade, že všetky vaše úspory predstavujú 300 korún v peňaženke, nasledujúcu službu asi nevyužijete. Avšak ak máte svoje peniaze v podielových fondoch, termínovaných vkladoch, vkladných knižkách, valutách a nejaké pre istotu skryté doma v šuplíku, určite si radi odsledujete ich aktuálny stav vo vašom Osobnom portfóliu ...

Popri osobnej stránke, na ktorej môžete sledovať aktuálne správy, grafy, hodnoty podielov a kurzové lístky sme pre vás pripravili kalkulačku potrfólia, v ktorej si môžete sledovať vývoj jednotlivých finančných nástrojov pre vami zadané sumy. Takýmto spôsobom môžete mať každý deň aktuálny prehľad o stave vášho kompletného portfólia finančných produktov.

Do portfólia je v súčasnosti možné pridávať podielové fondy, meny, a termínované vklady. Ak chcete vidieť, ako môže vaše portfólio vyzerať, pozrite si naše vzorové portfólio.

A ako si pridáte produkt do portfólia?

Podielové fondy
Ceny podielov sa menia predovšetkým u akciových fondov zo dňa na deň. Ak máte nakúpené podielové listy viacerých fondov, je zmenu hodnoty portfólia sa dá len ťažko sledovať. Nasledujúca služba vám to však umožňuje.

V oddieli Podielové fondy si prostredníctvom zelenej ikonky () pridáte do portfólia akýkoľvek fond z našej ponuky. Po stanovení počtu nakúpených podielov a dátumu nákupu sa vám zobrazí kurz podielového fondu k príslušnému dátumu (pri zahraničných podielových fondoch je kvôli možnosti porovnávania cena podielu prepočítaná na SKK kurzom NBS.). Po prípadnej úprave tieto údaje potvrdíte a fond sa zobrazí vo vašom portfóliu. Fondov si môžete pridať viacero, dokonca v prípade, že ste nakupovali podiely toho istého fondu viackrát, môžete si ich do portfólia pridať s rôznymi dátumami.

V portfóliu sa vám zobrazí názov fondu, počet nakúpených podielov, cena podielu pri nákupe a teraz, celkovú hodnotu investície ako aj váš zisk vyjadrený tak v slovenských korunách ako aj percentuálne.

Termínované vklady
V prípade, že máte svoje peniaze uložené na termínovaných vkladoch alebo vkladných knižkách, môžete ich vývoj takisto sledovať vo vašom portfóliu. Termínovaný vklad alebo akýkoľvek iný vklad úročený stabilnou úrokovou sadzbou je možné pridať prostredníctvom ikonky () v oddieli Termínované vklady. Zadáte sumu, dátum a dobu odkedy je vklad úročený, stlačíte Pridať a vklad sa zobrazí vo vašom portfóliu. Výnos vkladu je počítaný priebežne, čiže vklad sa vám úročí každý deň o proporcionálnu časť zadaného úroku.
Položka Hotovosť slúži na pridanie neúročených prostriedkov alebo na korekciu súm v ostatných oddieloch (vyplatené dividendy, vstupné poplatky a pod.)

Meny
V oddieli Meny je možné pridať si do portfólia hotovosť v cudzej mene. Zadáte druh meny, množstvo a dátum jej nákupu a stlačíte tlačítko "Pridať". Zobrazí sa vám kurz meny k príslušnému dátumu (kurz NBS), ktorý prípadne môžete upraviť, ak ste nakúpili lacnejšie či drahšie.

V portfóliu potom môžete sledovať s pohybom meny aj svoje zisky alebo straty. Všetky položky v portfóliu možno odstránit kliknutím na červený krížik (Odstrániť) a pridať prostredníctvom zeleného pluska ().

Svoje vlastné portfólio si môžete vytvoriť na tejto stránke.