Väčšina ľudí rozumie zvyšovaniu cien, chcú však zásahy štátu

Väčšina ľudí rozumie zvyšovaniu cien, chcú však zásahy štátu. Vyplýva to z novembrového dotazníkového prieskumu spoločnosti Investart realizovaného na vzorke 1002 respondentov starších ako 18 rokov.
Väčšina Slovákov aspoň sčasti rozumie podnikateľom, ktorí dôsledkom súčasnej inflačnej a energetickej krízy zvyšujú ceny tovaru a služieb. Zároveň by však privítali kompenzácie zo strany štátu tak, aby podnikatelia nemuseli zvýšené náklady v celom rozsahu pretaviť do cien. Takúto možnosť si vybralo 52 % opýtaných.
Z prieskumu tiež vyplýva, že 31 % jeho účastníkov považuje bez výhrad za nevyhnutné, aby podnikatelia zdvíhali ceny, pretože nemajú inú možnosť. Dvanásť percent respondentov má opačný názor, podľa nich by sa zvýšené náklady do cien nemali premietať vôbec. Zvyšné tri percentá nevedeli odpovedať.
„Naše skúsenosti hovoria o tom, že firmám pri zvyšovaní cien pomáha, ak nájdu na ceste k zákazníkovi spôsob, ako mu zrozumiteľne vysvetliť dôvody nárastu cien. V komunikácii by tiež malo zaznieť, že podnikateľ chápe, ako zvýšená cena sťažuje zákazníkovi život,“ povedal Michal Porubän zo spoločnosti Investart.
Prieskum zároveň načrtol, aké je v súčasnej krízovej dobe vnímanie biznis sektora. Respondentom bolo prezentovaných niekoľko výrokov, pričom mohli označiť maximálne tri, s ktorými sa stotožňujú. Najviac, 34 % opýtaných, si vybralo možnosť, že podnikatelia sú prínosom, pretože dávajú ľuďom možnosť si zarobiť. Tesne za tým (31 %) sa umiestnil výrok, že podnikatelia bohatnú na úkor svojich zamestnancov.
S výrokom, že ľudia z biznisu na rozdiel od zamestnancov podstupujú riziko, a preto si zaslúžia svoj zisk, sa stotožnilo 25 % respondentov. S tvrdením, že podnikatelia vidia len rýchly zisk za každú cenu, 22,5 %.
Výrok, že podnikatelia musia tvrdo pracovať, aby svoj biznis zveľadili, podporilo 22 % opýtaných. S tvrdením, že biznis prispieva k rozvoju obcí, miest a regiónov, sa stotožnilo 20 % opýtaných. Niečo viac ako 12 % respondentov si vybralo aj výrok, že podnikateľom sa žije lepšie než ostatným ľuďom.
„Každý podnikateľ musí zvládať istú mieru rizika. Táto schopnosť sa potom odráža aj na jeho výsledkoch. Podnikateľ, ktorý vie, že rozvoj biznisu je spojený s ďalšími investíciami do ľudí či technológií s dlhodobou návratnosťou, prináša rozvoj nielen svojmu podniku, ale aj ľuďom, ktorí v ňom pracujú, komunite a v konečnom dôsledku aj spoločnosti,“ dodal Porubän.

Viac o téme: ceny, inflácia, prieskum

Súvisiace články

Aktuálne správy