Vláda posunula splatnosť poistného na sociálne poistenie za december

Vládny kabinet na svojom stredajšom predvianočnom rokovaní opäť rozhodol o posunutí splatnosti poistného na sociálne poistenie, tentoraz za mesiac december. Ministri schválili návrh, ktorý predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) s pripomienkou.
„S cieľom zmiernenia ekonomických dosahov na odvádzateľov poistného v dôsledku krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 sa navrhuje ďalší odklad odvedenia poistného pre samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a poistného, ktoré platí zamestnávateľ, a to za obdobie december 2021 do 31. decembra 2024,“ spresnil rezort práce v predkladacej správe. Týka sa to iba tých SZČO a zamestnávateľov, ktorých pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania či tržieb bol na úrovni 40 % a viac.
Navrhnutý odklad platenia poistného sa týka aj platenia povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (druhý pilier) a platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (tretí pilier), ktoré povinne platí zamestnávateľ za zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu.

Súvisiace články

Aktuálne správy