Počet dokončených bytov dosiahol predpandemické hodnoty

Počet dokončených bytov v 3. kvartáli tohto roka na Slovensku dosiahol predpandemické hodnoty, akceleroval najmä počet začatých bytov. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Stavebné úrady vydali stavebné povolenia na výstavbu viac ako 6200 bytov, čo je najvyšší počet začatých bytov v rovnakom období (v 3. štvrťroku) za posledných 12 rokov.
Počet dokončených bytov medziročne poklesol, a to viac ako o pätinu (o 21,5 %), skolaudovaných bolo 4654 bytov. „Pokles však súvisí s vysokou porovnávacou základňou minulý rok, keď sa v 3. štvrťroku realizovali odložené kolaudácie z 2. štvrťroka 2020 po útlme prvej vlny pandémie,“ poznamenali štatistici. Aktuálne sa tak v júli až septembri tohto roka dokončil približne rovnaký počet bytov ako pred pandémiou (rast o 1,7 % v porovnaní s 3. štvrťrokom 2019).
Situácia v krajoch však bola značne rozkolísaná. Medziročne došlo k úbytku dokončených bytov v piatich z ôsmich krajov Slovenska, pričom pokles dosahoval od 6,5 % v Trnavskom kraji po 63,6 % v Košickom kraji. V troch krajoch bol zaznamenaný prírastok skolaudovaných bytov, najvýraznejší v Prešovskom kraji o viac ako 21 %. „Naďalej platí výrazná koncentrácia počtu dokončovaných bytov v regióne okolo hlavného mesta, ktorý sa tradične vyznačuje najvyšším podielom na výstavbe, aktuálne každý piaty byt postavený v 3. štvrťroku v SR bol na území Bratislavského kraja (21 %),“ porovnali štatistici.
V porovnaní s rovnakým obdobím 2019 sa v krajoch dokončilo viac bytov, a to až takmer o 42 % v Banskobystrickom kraji a o 21 % v Prešovskom kraji. V Trnavskom kraji bol zaznamenaný rast o 17 %. Výnimku tvorili dva regióny, kde aktuálny počet dokončených bytov výraznejšie klesol v porovnaní s hodnotami pred pandémiou, a to Bratislavský kraj (pokles o 21 %) a Nitriansky kraj (pokles o 15 %).
Opačný trend je pri začatých bytoch, stavebné úrady vydali povolenia na výstavbu 6228 bytov, čo bolo o 12,5 % viac ako v rovnakom období minulého roka. „V porovnaní s obdobím pred pandémiou (s 3. štvrťrokom 2019) boli aktuálne čísla vyššie o 3,9 %,“ porovnali štatistici.
Od začiatku roka úrady schválili dokončenie 14.011 bytových jednotiek, čo nedosahovalo hodnoty z minulého roka, ale takmer o päť percent prevyšovalo hodnoty z 3. štvrťroku 2019. Súčasne odsúhlasili začatie výstavby 17.013 bytov.

Súvisiace články

Aktuálne správy