SK8 vidí prieniky s pohľadom podnikateľov na reformu verejnej správy

Diskusia 1  Zdroj: TASR

19. 6. 2021 - Združenie samosprávnych krajov SK8 vidí prieniky s pohľadom podnikateľov na reformu verejnej správy.

Združenie samosprávnych krajov SK8 vidí prieniky s pohľadom podnikateľov na reformu verejnej správy. Skonštatoval to šéf združenia a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič s tým, že vítajú závery analýzy s názvom Reforma verejnej správy a potreba ďalšej decentralizácie z pohľadu podnikateľov. Tú vypracovala Podnikateľská aliancia Slovenska v spolupráci s Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). Jej zistením podľa Viskupiča je, že pokračovanie decentralizácie by mohlo zrýchliť ekonomický rast aj rozvoj regiónov. Podľa prieskumu takmer 80 percent podnikateľov súhlasí, že samosprávy na Slovensku by mali od centrálnej vlády dostať viac peňazí a kompetencií.

"Vidíme viacero prienikov medzi pohľadmi podnikateľov a návrhmi SK8 v oblasti reformy verejnej správy. Súhlasíme, že decentralizácia verejnej správy je cestou k väčšej ekonomickej prosperite samospráv, teda aj štátu. Dlhodobo poukazujeme na podfinancovanosť krajov, ako aj na potrebu zvýšenia ich fiškálnej autonómie. V súčasnosti sú kraje závislé na jedinom zdroji príjmov, a to na výbere dane z príjmu fyzických osôb. To brzdí možnosti ich rozvoja," ozrejmil Viskupič. Združenie samosprávnych krajov má podľa jeho slov záujem diskutovať o konštruktívnych návrhoch odborníkov s cieľom definovania optimálneho modelu verejnej správy a jej financovania.

Viskupič vidí riešenie v zavedení viaczdrojového financovania krajov s cieľom dosiahnuť vyššiu stabilitu a predvídateľnosť financovania regionálnych samospráv, ktoré by podľa neho súčasne prispeli aj k zvýšeniu ich odolnosti voči ekonomickým výkyvom a rastu nezamestnanosti. Môže ísť o podiel krajov na výbere viacerých centrálne vyberaných daní, respektíve o podiel na celkovom daňovom výbere. Dodal, že k zváženiu takéhoto modelu sa aj z podnetu SK8 zaviazali vlády v aktuálnom volebnom období vo svojich programových vyhláseniach. "Alternatívou je napríklad aj určenie dane, ktorej výšku by mohli kraje stanovovať," dodal Viskupič.

Poznamenal, že v návrhu reformy verejnej správy SK8 čerpá zo skúseností krajín s podobnými podmienkami a históriou, ako má Slovensko. Odvoláva sa napríklad na model zavedený v Českej republike, kde úlohy zrušených okresných úradov vykonáva obecná a regionálna samospráva.