Spotrebiteľské ceny v eurozóne aj vo februári vzrástli o 0,9 %

Diskusia 1  Zdroj:

2. 3. 2021 - Spotrebiteľské ceny v eurozóne vo februári pokračovali v raste stabilným tempom. Podľa rýchleho odhadu európskeho štatistického úradu Eurostat sa ceny tovarov a služieb v regióne, ktorý platí eurom, vo februári zvýšili medziročne o 0,9 % rovnako ako v januári.

Spotrebiteľské ceny v eurozóne vo februári pokračovali v raste stabilným tempom. Podľa rýchleho odhadu európskeho štatistického úradu Eurostat sa ceny tovarov a služieb v regióne, ktorý platí eurom, vo februári zvýšili medziročne o 0,9 % rovnako ako v januári.

Pokiaľ ide o hlavné zložky inflácie v eurozóne, rýchly odhad Eurostatu naznačuje, že vo februári sa v medziročnom porovnaní najviac zvýšili ceny potravín, alkoholu a tabaku, a to o 1,4 %, čo bolo o niečo pomalšie tempo rastu ako o 1,5 % v januári. Nasledovali ceny služieb (o 1,2 % v porovnaní s 1,4 % v januári) a neenergetických priemyselných výrobkov (o 1 % po náraste o 1,5 % v januári).

Ale aj pokles cien energií v eurozóne sa vo februári výrazne spomalil, a to na -1,7 % z -4,2 % v prvom mesiaci roka, dodal Eurostat.