Nový Istropolis ráta s prestavbou Domu odborov i výstavbou výškovej budovy

Na bratislavskom Trnavskom mýte plánuje developer Immocap vybudovať projekt Nový Istropolis. Počíta v ňom s kultúrno-spoločenským centrom, dvoma obytnými budovami, troma administratívnymi budovami a kongresovým hotelom. Z toho jedna stavba má mať výšku 116 metrov. Súčasný Dom odborov a jeho okolie chce investor prestavať.

Argumentuje tým, že budova nevyhovuje požiadavkám organizátorov kultúrnych a spoločenských podujatí. Vyplýva to zo zámeru, ktorý bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Pripomienkovať ho v súčasnosti môže aj verejnosť.
Projekt je ohraničený ulicami Šancová, Škultétyho, Vajnorská a Kukučínova. Predpokladaný termín začiatku výstavby je plánovaný v roku 2022. Prvá fáza výstavby by mohla byť skončená v roku 2025. O rok neskôr sa predpokladá aj ukončenie druhej fázy výstavby. "Termín začiatku stavby je podmienený právoplatnými rozhodnutiami v povoľovacích procesoch," podotýka investor, ktorý odhaduje celkové náklady na úrovni asi 200 miliónov eur.
Priestory súčasného Domu odborov podľa developera nevyhovujú náročným požiadavkám potenciálnych kultúrnych a spoločenských udalostí. Administratívny objekt, ktorý je situovaný v dotyku Vajnorskej ulice, je podľa investora zastaraný a jeho adaptácia na modernú administratívu či inú funkciu by si vyžadovala nemalé zásahy. "Súčasný stav riešeného územia nevyužíva nezvyčajný potenciál, ktorým v kontexte Bratislavy územie disponuje," poznamenal developer.
V rámci komplexu, ktorý plánuje na Trnavskom mýte vybudovať, počíta s vyváženou funkciou kultúry, bývania a administratívy. Navrhované sú i obchodné priestory, najmä v parteri budov, prechodné ubytovanie, podzemná garáž a verejné priestranstvá. "Neoddeliteľnou súčasťou návrhu nového viacúčelového súboru sú vysoko exponované verejné priestranstvá," podotýka investor s tým, že oproti súčasnému verejnému priestoru zámer počíta aj s nárastom verejných plôch. Počíta sa aj s cyklotrasami.
Developer v projekte poukazuje na kultúrno-spoločenské centrum. V júli informoval, že sa chce na jeho výstavbu uchádzať aj o verejné zdroje, aby tu mohlo vzniknúť Národné kultúrne a kongresové centrum. Investor deklaruje, že chce vybudovať kultúrny stánok špičkovej kvality, ktorý nadväzuje na históriu miesta. "Oživenie kultúrno-spoločenských aktivít prinavráti Trnavskému mýtu chýbajúci rozmer dynamicky sa pretvárajúcej lokality Bratislavy," tvrdí developer.
Centrum ráta so sálou s kapacitou celkovo pre 4500 ľudí i s kongresovým hotelom. Pôvodný koncept Domu odborov tak má byť zachovaný a pozdvihnutý na novú úroveň. Nové centrum má byť "dôstojné" vďaka svoje mierke a urbanistickému poňatiu aj k pôvodnej budove. "Po svojom predchodcovi preberá aj tvaroslovie fasády, interiéru a kvalít, ktorými pôvodný Dom odborov disponuje. Využíva existujúce materiály a umelecké diela, ktoré buď reštauruje, alebo veľmi citlivo zachováva a adaptuje," konštatuje developer. Deklaruje, že si v každom aspekte ctí pôvodný genius loci a v plnej miere naň nadväzuje.

Súvisiace články

Aktuálne správy