Financovanie Šírava Parku napadla Národná banka Slovenska

Diskusia 3  Zdroj:

30. 11. 2020 - Financovanie projektu Šírava Park Boulevard, Glamping & Apartments, ktorého ambíciou je vybudovanie turisticky atraktívnej destinácie v rekreačnej oblasti Paľkov na Zemplínskej šírave, napadla Národná banka Slovenska (NBS). Investor, spoločnosť CEE Real Estate Group, nedisponuje oprávnením na kolektívne investovanie. Okrem povinnosti zaplatiť pokutu vo výške 20.000 eur je spoločnosť povinná nepovolenú činnosť kolektívneho investovania ukončiť. Vyplýva to z právoplatného rozhodnutia NBS.

Ako sa vo výroku NBS uvádza, spoločnosť CEE Real Estate Group porušila zákon o kolektívnom investovaní tým, že najneskôr od augusta 2019 neoprávnene, bez zápisu v registri správcov alternatívnych investičných fondov alebo bez udeleného povolenia NBS na vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov ponúkala s cieľom zhromažďovania peňažných prostriedkov prostredníctvom verejnej ponuky tretím osobám ako investorom možnosť investovať do aktivít spoločnosti Šírava development. "Následne na základe uzavretých zmluvných vzťahov zhromaždené peňažné prostriedky v celkovej výške 365.000 eur investovala v súlade so stanovenou investičnou politikou do projektu Šírava Park Boulevard, Glamping & Apartments," ozrejmila NBS s tým, že okrem uloženia pokuty tiež spoločnosti CEE Real Estate Group, majoritnému vlastníkovi spoločnosti Šírava Development, nariadila skončiť nepovolenú činnosť kolektívneho investovania, ktorá spočíva v uzatváraní zmluvných vzťahov dojednaných na základe verejnej ponuky.

Projekt Šírava Park Boulevard, Glamping & Apartments s celkovými predpokladanými nákladmi vo výške šiestich miliónov eur má pozostávať z viacerých etáp. V rámci prvej plánuje investor na brehu Zemplínskej šíravy vybudovať plážový komplex s promenádou, gastroprevádzkami, rekreačnými službami, mólom na jachting a vodné športy a parkom. Neskôr ho má doplniť Glamping, kombinácia komfortného ubytovania a priameho kontaktu s prírodou. Rekreačný komplex by sa mal rozprestierať spolu na 12 hektároch, pričom 5,3 hektára z nich má CEE Real Estate Group prenajatých od Slovenského vodohospodárskeho podniku. Spoločnosť aktuálne hľadá obchodných partnerov na realizáciu prvej etapy aj prostredníctvom sociálnej siete.
Spoločnosť CEE Real Estate Group na otázky TASR nereagovala.