Pandemické ošetrovné: Sociálna poisťovňa pripravila pre verejnosť interaktívny formulár

Pridajte názor  Zdroj:

31. 7. 2020 - Sociálna poisťovňa rozširuje pre verejnosť svoje elektronické služby. Pre tých poistencov, ktorí využívajú e-schránky na portáli Slovensko.sk, pripravila nové interaktívne formuláre žiadosti o dávku pandemické ošetrovné a čestného vyhlásenia k tejto žiadosti na tomto portáli. Pre tých, ktorí nevyužívajú e-schránky, ale disponujú mobilným telefónom, Sociálna poisťovňa pripravila nové interaktívne elektronické formuláre, ktoré sú k dispozícii na portáli korona.gov.sk.

Vyplnenie týchto formulárov uľahčí poistencom samotné podanie žiadosti o pandemické ošetrovné a podanie čestného vyhlásenia k tejto žiadosti, pričom eliminuje chybovosť pri ich vyplnení. V prípade druhej vlhy pandémie, resp. po otvorení školského roka 2020/2021 takto zaslané formuláre zjednodušia ich spracovanie na strane Sociálnej poisťovne. Poistenci, ktorí nemajú aktívnu e-schránku na portáli Slovensko.sk, resp. nemajú k dispozícii mobilný telefón, môžu naďalej využívať formuláre zverejnené na stránke Sociálnej poisťovne.

Interaktívne elektronické formuláre k pandemickému ošetrovnému budú môcť poistenci využiť od 31. júla 2020. K týmto elektronickým formulárom bude prístup cez portál Elektronických služieb Sociálnej poisťovne alebo priamo cez portál Slovensko.sk, resp. korona.gov.sk. Odkazy na jednotlivé tlačivá a portály sú nasledovné:
· portál elektronických služieb Sociálnej poisťovne (tento portál môžete využiť ako prepojenie na portál Slovensko.sk alebo korona.gov.sk)
· portál slovensko.sk - cez portál elektronických služieb Sociálnej poisťovne vyberte možnosť „Prihlásenie s eID“ (tieto odkazy použije poistenec, ktorý má aktivovanú e-schránku na portáli Slovensko.sk, t. j. komunikuje s orgánmi verejnej moci cez občiansky preukaz s čipom). Žiadosť o pandemické ošetrovné nájdete tu, čestné vyhlásenie k žiadosti nájdete tu
· portál korona.gov.sk (tieto odkazy použije poistenec, ktorý nemá aktivovanú e-schránku na portáli Slovensko.sk, ale má k dispozícii mobilný telefón, na ktorý mu môže byť doručený autorizačný sms kód). Na tento portál je aj prepojenie cez portál elektronických služieb Sociálnej poisťovne po výbere možnosti „Prihlásenie bez eID“.

Ak poistenec nevyužije jednu z uvedených možností, naďalej môže využiť formuláre zverejnené na stránke Sociálnej poisťovne, avšak vždy musí ísť o formuláre platné v čase ich podania, nakoľko tieto sa menia v súvislosti so zmenami protiepidemiologických opatrení a legislatívy. Odkaz na aktuálnu Žiadosť o pandemické ošetrovné je tu,  a odkaz na aktuálne čestné vyhlásenie k tejto žiadosti je tu. Tieto formuláre môže poistenec vyplniť priamo alebo vytlačiť, vyplniť, naskenovať a odoslať emailom príslušnej pobočke. Prípadne môže tieto formuláre po ich vyplnení a podpísaní zaslať pobočke poštou alebo priniesť osobne.

Viac informácií o pandemickom ošetrovnom je na webovej stránke Sociálnej poisťovne: Pandemické ošetrovné.

TASR o tom informoval riaditeľ odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne Peter Višváder.