Saldo zahraničného obchodu za štyri mesiace roku 2020 bolo pasívne

Pridajte názor  Zdroj:

9. 7. 2020 - Pod vývoj celkového dovozu aj vývozu tovaru sa v apríli 2020 výrazne podpísali opatrenia prijaté v súvislosti so zamedzením šírenia nového koronavírusu.

Pod vývoj celkového dovozu aj vývozu tovaru sa v apríli 2020 výrazne podpísali opatrenia prijaté v súvislosti so zamedzením šírenia nového koronavírusu. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa znížil celkový vývoz tovaru o 45,3 % na 3,599 miliardy eur a celkový dovoz tovaru o 39,3 % na 4,059 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu v apríli bolo pasívne v hodnote 460,4 milióna eur. Saldo zahraničného obchodu za štyri mesiace roka 2020 bolo pasívne na úrovni 765 miliónov eur. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR v podrobnej správe.

Najväčšie pasívne saldo bolo s Kórejskou republikou (1,265 miliardy eur), Čínou (1,217 miliardy eur), Vietnamom (1,159 miliardy eur), Ruskou federáciou (1,061 miliardy eur), Malajziou (138,8 milióna eur), Taiwanom (109,7 milióna eur) a Japonskom (99,2 milióna eur).

Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom (1,449 miliardy eur), Spojeným kráľovstvom (802,6 milióna eur), Rakúskom (637,4 milióna eur), Poľskom (567,1 milióna eur), Francúzskom (558,9 milióna eur), Maďarskom (328,5 milióna eur), Talianskom (307 miliónov eur), Českou republikou (300,5 milióna eur), Spojenými štátmi americkými (293,5 milióna eur), Španielskom (233,9 milióna eur) a Rumunskom (222,4 milióna eur).

Zo Slovenskej republiky sa vyviezol tovar v hodnote 22,768 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sa znížil celkový vývoz o 16,5 %.

V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov klesol vývoz do Nemecka o 19,2 %, Českej republiky o 15,9 %, Poľska o 8,2 %, Maďarska o 9,5 %, Francúzska o 20,4 %, Rakúska o 14,9 %, Spojeného kráľovstva o 12,2 %, Talianska o 23 %, Spojených štátov amerických o 45,5 %, Španielska o 19,4 %, Rumunska o 17,2 % a Holandska o 13,6 %.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa znížil vývoz do krajín EÚ o 16,1 % - tvoril 79,6 % celkového vývozu SR a do krajín OECD o 16,8 % - na celkovom vývoze SR sa podieľal 88,2 %.

Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 23,533 miliardy eur pri medziročnom poklese o 11,8 %.

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom klesol dovoz z Nemecka o 19,5 %, Českej republiky o 18,8 %, Číny o 1,5 %, Ruskej federácie o 20,8 %, Kórejskej republiky o 5,2 %, Poľska o 13,7 %, Maďarska o 13,1 %, Vietnamu o 13,5 %, Francúzska o 0,3 %, Talianska o 21,7 % a Rakúska o 17,1 %.

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2019 znížil dovoz z krajín EÚ o 12,3 % - tvoril 64,8 % z celkového dovozu a z krajín OECD o 15,5 % - na celkovom dovoze SR sa podieľal 63,2 %.