Nádorové ochorenia prevažujú pri uznávaní plnej invalidity

Diskusia 1  Zdroj:

14. 2. 2020 - Najčastejšími ochoreniami pre ktoré posudkoví lekári Sociálnej poisťovne v minulom roku uznali žiadateľom o invalidný dôchodok plnú invaliditu (mieru poklesu vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 %), boli nádorové ochorenia.

Najčastejšími ochoreniami pre ktoré posudkoví lekári Sociálnej poisťovne v minulom roku uznali žiadateľom o invalidný dôchodok plnú invaliditu (mieru poklesu vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 %), boli nádorové ochorenia. Z 5314 novouznaných invalidít bola práve táto diagnóza rozhodujúca v 2792 prípadoch, čo predstavuje až 52,50 %. Pri mužoch dosahoval tento podiel 42,63 % z počtu 2918 a pri ženách až 64,52 % z počtu 2396. Znamená to, že dva z troch novouznaných prípadov invalidity nad 70 % tvorili práve nádorové ochorenia. Ide o podobný vývoj ako v roku 2018. Aj vtedy predstavovali nádorové ochorenia 51,99 % prípadov, pri ktorých posudkoví lekári priznávali plnú invaliditu.

Ďalšie choroby, ktoré podľa údajov poisťovne viedli v roku 2019 k plnej invalidite, sa už líšili podľa pohlavia poistencov. Medzi mužmi boli druhou najčastejšou skupinou choroby obehovej sústavy (14,39 %), treťou choroby nervového systému (10,21 %) a štvrtou duševné poruchy a poruchy správania (8,50 %).

Práve duševné poruchy a poruchy správania však boli pri ženách po nádoroch druhou najčastejšou príčinou uznania invalidity nad 70 % – toto ochorenie znamenalo v roku 2019 invaliditu pre 9,43 % žien. Na treťom mieste posudkoví lekári u žien priznávali ako rozhodujúcu diagnózu choroby nervového systému (6,55 %) a štvrtou najčastejšou skupinou boli choroby obehovej sústavy (4,42 %).

Bez rozlíšenia pohlavia boli po nádoroch najčastejšími skupinami ochorení choroby obehovej sústavy (9,90 %), duševné poruchy a poruchy správania (8,92 %) a choroby nervového systému (8,56 %).

V januári 2020 bola priemerná výška plného invalidného dôchodku  391 eur, plný invalidný dôchodok poberá v súčasnosti 90.553 občanov.