Ako zistiť, či je niekto skutočne finančným expertom

Diskusia 4  
Ako zistiť, či je niekto skutočne finančným expertom
Zdroj: ofdollarsanddata
Foto: getty images


7. 2. 2020 - Predstavte si, že stretnete niekoho neznámeho, kto o sebe tvrdí, že je finančným expertom. Ak by ste mu mohli položiť iba jednu otázku, aby ste zistili, že skutočne ním je, aká by to bola?

Turingov test bol experiment, ktorým sa malo zistiť, či je nejaký stroj inteligentný. Na jednej strane bol človek, ktorý dával otázky dvom respondentom, ktorých nevidel. Jedným z nich bol človek a druhým počítač. Ak sa na základe odpovedí nepodarilo rozlíšiť, ktorý z respondentov je človek a ktorý stroj, potom sa tento stroj mohol považovať za inteligentný.

Podobne ako v prípade pôvodného Turingovho testu, aj vo finančnom slúži test na rozlíšenie. Nie stroja s umelou inteligenciou od človeka, ale odborníkov od šarlatánov. Núti vás identifikovať najdôležitejšie informácie v systéme. To vás núti sústrediť sa na jednu veľkú vec, na ktorej vám najviac záleží. Takže, ak by to mohla byť len jedna jediná otázka, čo by ste sa spýtali, aby ste odhalili falošného finančného experta?

Niektorí ľudia tvrdia, že nech sa obrátili na kohokoľvek, kto o sebe tvrdil, že je „finančným expertom“, nakoniec žiadnym  odborníkom nebol. Z toho vyplýva, že otázka asi bola príliš ťažká. Položiť takú otázku ale nie je najúčinnejší spôsob, ako zistiť skutočnú odbornosť.

Iní skúšali odhaliť nekompetentnosť v danej problematike položením otázky „ako ste zbohatli?“ alebo „aké je vaše čisté imanie?“ Tiež sa dá ľahko vysvetliť dôvod, prečo práve takáto otázka, ale opäť to nebolo nič relevantné. Pokiaľ ide o finančné záležitosti, je pravdepodobne lepšie počúvať bohatého človeka, ako chudobného, ale to ešte neznamená, že bohatý človek chápe, ako zbohatol. Na čistom imaní teda môže záležať, ale nemusí. Je to ako logika podobná tej, že aby ste sa mohli stať dobrým neurochirurgom, museli by ste mať najskôr na mozgu nádor. Mnoho bohatých ľudí dokáže dať veľmi zlé finančné rady a naopak.

Medzi ďalšími otázkami sa objavovali také, ktoré cielili na pozície v portfóliu, napríklad „vlastníte bitcoiny?“ Aj keď všetky tieto odpovede môžu poskytnúť užitočné informácie, len na základe nich sa nedá určiť, či je niekto odborník. Nie je to také jednoduché.

Potom to boli otázky typu „skúšate to s časovaním trhu?“ Alebo „kam si myslíte, že trh smeruje?“ Tieto odpovede vám umožnia zistiť, či si niekto myslí, že dokáže predpovedať budúcnosť. Niečo, čo je takmer nemožné. Aj keď „expert“ poskytne odpoveď, ktorá predpovedá budúcnosť, ako ohraničí svoju predpoveď, teda do akého rámca a súvislostí ju umiestni, je neoddeliteľnou dôležitou súčasťou predpovede.

Ako zistiť, či je niekto skutočne finančným expertom

Možno to bude znieť prekvapujúco, ale otázka na odhalenie vyzerá celkom inak.

Predstavte si, že by sme mohli simulovať vesmír. Vždy keď sa narodíte, budú mať vaši rodičia odlišný genetický základ. Niekedy sa narodíte ako muž, inokedy ako žena, raz ako beloch, druhý raz ako černoch. Raz budete bystrý, inokedy nie. Čo by ste urobili, aby ste mali najvyššiu pravdepodobnosť, že sa stanete finančne zabezpečný bez ohľadu na vaše zázemie?

Ak by ste chceli túto otázku formulovať jednoduchšie vyzerala by asi takto: ako zbohatnúť bez toho, aby ste mali šťastie?

Prečo je práve toto jedna z najlepších otázok, ktorú by ste mohli položiť údajnému „finančnému odborníkovi“? Pretože ho núti zaoberať sa mnohými témami naraz. Musí odhaliť niečo o svojej filozofii výdavkov, príjmov, investovania a ešte oveľa viac. Odpoveď nemôže byť balast. V istom zmysle je táto otázka podvod, pretože poskytuje viac ako jeden spôsob, ako posúdiť odbornosť jednotlivca.

Ľudia nechcú počúvať príbehy o tom, ako niekto dokázal zbohatnúť, ak mal bohatých rodičov, podstúpil veľké riziko alebo mal šťastie iným spôsobom. Chcú vedieť, ako to môžu urobiť bez ohľadu na svoje zázemie. Pri plánovaní finančného života sa poradca samozrejme zoznámi so zázemím svojho klienta. Dôležitá je však schopnosť identifikovať potrebné kroky, ktoré vedú k finančnému úspechu u všetkých. Iba takto sa dá zložiť Turingov finančný test.

Bez ohľadu na to, nakoľko bol predchídzajúci argument presvedčivý, pravda je taká, že neexistuje žiadny „správny“ spôsob, ako určiť niekoho finančné odborné znalosti. Každý máme rôzne životné skúsenosti, a teda rôzne skreslenia, ktoré používame pri analýze informácií. Tieto skreslenia, bias, nemusia byť nevyhnutne v prípade jedného lepšie ako u druhého. Sú len iné. Možno skutočne dokážeme určiť niekoho finančné odborné znalosti jedinou otázkou a možno svoje zohrávajú skreslenia a zaujatosť.

Ako kedysi povedal F. Scott Fitzgerald: „Test prvotriednej inteligencie je schopnosť mať na pamäti dva protichodné nápady súčasne a udržať si schopnosť stále fungovať.“