NDS zmodernizuje a doplní informačný systém D1 v úseku Trnava – Horná Streda

Predpokladá, že za to zaplatí takmer 15,8 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty, zákazku zadala skupine spoločností PPA Inžiniering a Dopravná signalizácia SW.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) zmodernizuje a doplní informačný systém na úseku diaľnice D1 Bratislava – Horná Streda. Zaplatí za to 15,78 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), zákazku zadala skupine spoločností PPA Inžiniering, s. r. o., Bratislava (vedúci člen) a Dopravná signalizácia SW, a. s., Sereď. NDS informovala o výsledku verejnej súťaže vo Vestníku verejného obstarávania, predpokladaná cena pri vyhlásení tendra vo februári tohto roka bola 15,8 milióna eur bez DPH.

„Bude zmodernizovaná a doplnená napájacia komunikačná infraštruktúra, kamerové systémy dohľadu, premenné dopravné značky,“ uviedla NDS s tým, že súčasťou zákazky je aj modernizácia telefónov núdzového volania, meteostanice, sčítače dopravy a nové operátorské pracovisko na Stredisku správy a údržby diaľnice Trnava.

Zmluva s dodávateľom v trvaní šesť a pol roka zahŕňa výstavbu počas osemnástich mesiacov a servis v dĺžke päť rokov. Predpokladaný podiel subdodávky je zhruba 15 % z objemu kontraktu, ide o práce na technologickej a stavebnej časti. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola cena. Druhú ponuku v súťaži predložila spoločnosť Deltech, a. s., Liptovský Mikuláš, v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk a ani v správe o zákazke nie je uvedené, akú cenu navrhla.

Súvisiace články

Aktuálne správy