Vlani sa kontroly zamerali najmä na oblasť DPH a DPPO

Diskusia 1  Zdroj:

7. 12. 2019 - Slovenskí podnikatelia znášajú veľké riziko, ktoré súvisí najmä s neprehľadnými zákonmi. Tvrdí to poradenská spoločnosť LeitnerLeitner.

Slovenskí podnikatelia znášajú veľké riziko, ktoré súvisí najmä s neprehľadnými zákonmi. Tvrdí to poradenská spoločnosť LeitnerLeitner. Vlani sa pritom kontroly daniarov zamerali najmä na oblasť dane z pridanej hodnoty (DPH).

Podnikatelia na Slovensku sú podľa daňových poradcov vystavení neustálym legislatívnym zmenám. "Len za uplynulých 12 mesiacov sme napočítali 31 novelizácií zákonov, ktoré pre podnikateľov znamenajú až 1525 rôznych zmien. Podnikatelia si musia byť vedomí, že za nedodržanie povinností im hrozia sankcie," priblížila daňová poradkyňa LeitnerLeitner Miroslava Vojteková.

V oblasti daní kontroluje dodržiavanie legislatívy najmä finančná správa. Vlani vykonala podľa výročnej správy takmer 8000 daňových kontrol. V porovnaní s rokom 2014 klesol ich počet o 37 %. Na druhej strane majú daniari k dispozícii nové technické a analytické nástroje na odhaľovanie daňových únikov a nezrovnalostí. Podľa daňových poradcov počet kontrol s nálezom sa drží približne na rovnakej úrovni, v dôsledku čoho stúpa celková efektivita daňových kontrol. "Najviac sa daňové kontroly zameriavajú aj naďalej na oblasť DPH, pričom tvoria až 66 % z celkového počtu kontrol. Z celkového počtu registrovaných subjektov je 12-percentná pravdepodobnosť daňovej kontroly zameranej na DPH raz za päť rokov," doplnila Vojteková.

Na oblasť výberu DPH sa zameriavajú aj zahraničné kontrolné orgány. V roku 2018 sa v rámci medzinárodnej výmeny informácií až 85 % dožiadaní týkalo práve oblasti DPH.

Druhou najviac kontrolovanou daňou je daň z príjmov právnických osôb. Pri 322.000 registrovaných právnických osobách je podľa daňových poradcov dvojpercentná pravdepodobnosť, že subjektu príde raz za päť rokov daňová kontrola na daň z príjmov. Daňové kontroly na závislú činnosť, transferové ceny alebo daň z motorových vozidiel sú podľa poradcov zanedbateľné. Ročne ich nie je viac ako 50. "Z našej skúsenosti sa však aktuálne finančná správa zameriava na preverovanie v oblasti transferových cien. Podnikateľom preto odporúčame, aby si dali vopred do poriadku transakcie medzi prepojenými subjektmi," dodala Vojteková s tým, že nedodržiavanie legislatívy v oblasti daní môže mať v mnohých prípadoch vplyv na celý obrat spoločnosti a môže byť pre podnikateľa likvidačné.