NDS chce doplniť záchytné zariadenia v tuneloch Bôrik a Šibenik na D1, mali by zvýšiť bezpečnosť

Predpokladaná cena zákazky na štyri roky predstavuje 3,5 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. Diaľničiari plánujú tiež nakúpiť špeciálne skriňové vozidlá za 770 tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) plánuje doplniť záchytné zariadenia v tuneloch Bôrik a Šibenik na úsekoch diaľnice D1. Zámerom je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v tuneloch na úsekoch diaľnice medzi Mengusovcami a Jánovcami, resp. Jánovcami a Jablonovom. Ako vyplýva z vyhlásenej výzvy na predkladanie ponúk, diaľničiari na to predpokladajú za štyri roky vynaložiť 3,5 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

„Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác a dodávka bezpečnostných záchytných zariadení otváracích zvodidiel určených do predportálových plôch cestného tunela Bôrik a tunela Šibenik,“ uviedla NDS vo výzve na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie a otváranie ponúk je 10. decembra, platiť musia minimálne do 31. októbra 2020. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena, pričom NDS na základe výsledku verejného obstarávania uzavrie rámcovú dohodu s jediným uchádzačom. Na zabezpečenie ponuky je potrebné zložiť zábezpeku vo výške 80 tisíc eur.

NDS chce zároveň nakúpiť nové špeciálne skriňové vozidlá, predpokladaná hodnota zákazky na štyri roky je 770 tisíc eur bez DPH. Podľa vyhlásenej verejnej súťaže ponuky je možné predkladať do 16. decembra, vtedy je aj termín na ich otváranie, pričom ich viazanosť je najmenej do 31. októbra 2020. Uchádzači majú preukázať, že za predchádzajúce tri roky pred vyhlásením verejného obstarávania dodali minimálne sedem špeciálnych skriňových vozidiel v celkovom objeme aspoň 385 tisíc eur bez DPH. Požadovaná je zábezpeka 38 tisíc eur na zabezpečenie ponuky.

Súvisiace články

Aktuálne správy