Prebytok bežného účtu eurozóny v máji vzrástol

Pridajte názor  Zdroj:

19. 7. 2019 - Prebytok bežného účtu eurozóny v máji 2019 vzrástol. Oznámila to v piatok Európska centrálna banka (ECB).

Prebytok bežného účtu eurozóny v máji 2019 vzrástol. Oznámila to v piatok Európska centrálna banka (ECB).

Konkrétne sa tento prebytok po úprave o sezónne vplyvy v máji zvýšil na 30 miliárd eur z 22 miliárd eur v apríli.

Prebytok v obchode s tovarom pritom stúpol na 27 miliárd eur z 23 miliárd eur, zatiaľ čo prebytok v bilancii služieb klesol na 5 miliárd eur z aprílových 7 miliárd eur.

Primárne príjmy sa v júni zdvojnásobili na 8 miliárd zo 4 miliárd eur a zároveň sa znížil deficit sekundárnych príjmov na 10 miliárd z 12 miliárd eur.

Za dvanásť mesiacov do mája dosiahol prebytok bežného účtu eurozóny 323 miliárd eur, čo bolo menej ako pred rokom, v máji 2018, keď bol na úrovni 392 miliárd eur.

Bežný účet platobnej bilancie eurozóny je najkomplexnejším ukazovateľom jej obchodnej aktivity, pretože pokrýva nielen obchod s tovarom a službami, ale aj investičné toky medzi menovou úniou a inými krajinami.