Kontroly MPSVR odhalili aj falšovanie dochádzky klientov v zariadení

Pridajte názor  Zdroj:

17. 7. 2019 - Falšovanie reálnej dochádzky klientov, opakovaná neprítomnosť zamestnancov či služba zúžená na podávanie obedov patrili medzi zistenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v júni a júli počas 124 kontrol v rôznych typoch zariadení sociálnych služieb.

Falšovanie reálnej dochádzky klientov, opakovaná neprítomnosť zamestnancov či služba zúžená na podávanie obedov patrili medzi zistenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v júni a júli počas 124 kontrol v rôznych typoch zariadení sociálnych služieb. Z tohto počtu bolo 52 denných stacionárov. Povedal to v stredu štátny tajomník rezortu Branislav Ondruš.

Cieľom bola kontrola dodržiavania zmluvných podmienok. Štát poskytuje dotáciu pre zariadenie na klienta.

Štátny tajomník priblížil výsledky kontroly v konkrétnych zariadeniach neziskových organizácií Bella Vita, Hugold, Jar života či obecné zariadenie v Bátorových Kosihách. Za pozitívne príklady považuje výsledky kontrol v zariadeniach v meste Nitra, obci Veľké Ludince a v Spolku sv. Vincenta de Paul. „Najčastejšie pochybenia sme našli u neverejných poskytovateľov. Zamestnancami v denných stacionároch u týchto poskytovateľov sú často členovia rodiny. Práve pri nich sme nevedeli zistiť, kedy chodia do práce a čo tam robia,“ ozrejmil Ondruš.

"Rezort detailne vyhodnotí dôkazy, ktoré má a vo viacerých prípadoch sa obráti na Generálnu prokuratúru SR. Ide o podania súvisiace s podozrením zo spáchania subvenčného podvodu," uviedol štátny tajomník. Tam, kde bolo odhalené falšovanie, ministerstvo okamžite odstúpi od zmluvy a bude žiadať pri vyúčtovaní vrátenie peňazí za fiktívne vykazovaných klientov. Rezort sa chce obrátiť aj na vyššie územné celky (VÚC) v súvislosti s posilnením kontroly, pretože uvedené zistenia sú porušením podmienok registrácie. "Registračnými miestami sú práve VÚC, ktoré majú podľa zákona povinnosť priebežnej kontroly,“ pripomenul s tým, v minulosti boli sprísnené podmienky pre denné stacionáre.

Ondruš sa chce obrátiť na Asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb v SR, pretože nie je možné akceptovať zo strany neverejných poskytovateľov stále sťažnosti, že štát alebo samosprávy málo financujú sociálne služby. V roku 2020 štát dá o takmer 20 miliónov eur viac pre poskytovateľov sociálnych služieb. "Z ich strany nevidíme záujem o spoluprácu s rezortom, napríklad pri stanovení pravidiel etickej samoregulácie v tomto prostredí," skonštatoval Ondruš. Skúsenosti z kontrol podľa neho ukázali, že neverejní poskytovatelia sa viac navzájom kryjú a informujú o kontrole ako verejní.

K náročnosti prevádzkovania zariadení malými samosprávami konštatoval, že by bolo dobré, keby sa dve či tri malé obce spojili a združili finančné prostriedky.

V SR je celkovo 1208 zariadení sociálnych služieb pre 31.175 klientov, z toho 215 denných stacionárov, informovalo MPSVR SR.