Štát poskytol organizáciám cestovného ruchu v tomto roku 6,4 milióna eur

Pridajte názor  Zdroj:

16. 7. 2019 - Dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR pre oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu sú oproti vlaňajšku vyššie zhruba o sedemstotisíc eur, resp. o trinásť percent.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) poskytlo v tomto roku oblastným a krajským organizáciám cestovného ruchu na Slovensku dotácie v objeme 6,4 milióna eur. V porovnaní s minulým rokom je to viac o sedemstotisíc eur, resp. o trinásť percent. Finančné prostriedky sú určené na podporu rôznych turistických a marketingových aktivít so zámerom zvýšiť návštevnosť regiónov. "Peniaze už dostali a môžu ich využívať v prospech cestovného ruchu. Je to dobrá myšlienka a budeme v tom naďalej pokračovať," povedal v utorok minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd). V registri je 37 oblastných a sedem krajských organizácií cestovného ruchu.

Na základe zákona o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky (účinný od 1. júla) hľadá rezort finančné prostriedky. "Aby práve ministerstvo dopravy mohlo dávať výzvy na to, kde sa majú budovať cyklochodníky a kde môžeme v tom pomôcť. Aj toto je dôležitá vec, lebo veľmi veľa turistov stretávame, ktorí chodia k nám a radi sa bicyklujú," uviedol Érsek.

Ministerstvo predpokladá použiť na podporu cyklodopravy a cykloturistiky v rokoch 2019 až 2022 spolu 32,5 mil. eur, z toho v tomto roku 1,7 mil. eur, v nasledujúcich troch rokoch postupne 2,8 mil. eur, 12,8 mil. eur a 15,2 mil. eur. Zákon vychádza z Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR, schválenej vládou v máji 2013. Dotácie sú určené na vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu alebo rekonštrukciu a dopravné značenie cyklistickej komunikácie, ako aj na výstavbu alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry, osvetové a propagačné kampane.

Propagáciu Slovenska ako turistickej krajiny zabezpečuje ministerstvo dopravy a výstavby aj na veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu. "Má to svoju odozvu, chceme byť na trhu, aby sme sa zviditeľnili. Máme pripravené materiály a myslím si, že ideme dobrým smerom," poznamenal Érsek. Ministerstvo malo v prvom polroku 2019 zastúpenie na trinástich turistických výstavách a veľtrhoch, náklady dosiahli 641,5 tis. eur. V druhom polroku plánuje účasť ešte na troch podujatiach tohto druhu WTM 2019 Londýn, IBTM 2019 Barcelona a WTS Nadarzyn (Poľsko).

Slogan prezentácie Slovenska "Travel in Slovakia - Good Idea" (Dovolenka na Slovensku - Dobrý nápad) podľa ministra za dva roky potvrdil svoje opodstatnenie. Na jedného obyvateľa Slovenska vlani pripadal jeden návštevník ubytovacích zariadení. Érsek si želá, aby boli aspoň dvaja. Počet ubytovaných v roku 2018 dosiahol 5,6 milióna a oproti roku 2017 bol vyšší o 4,2 percenta. Domácich návštevníkov, ktorí sa ubytovali, bolo 3,3 milióna pri náraste o štyri percentá a zahraničných 2,3 milióna, čo bolo viac o 4,3 percenta. Všetci návštevníci strávili spolu 15,5 milióna nocí, čo bolo viac o 3,9 percenta.

Tvárou propagácie Slovenska v zimnej sezóne bola lyžiarka Petra Vlhová, ktorá v médiách pozývala na návštevu krajiny. K zvýšenej návštevnosti podľa ministra dopravy prispeli tiež májové majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Bratislave a Košiciach. "Podporili sme majstrovstvá sveta, ako sme podporili Petru Vlhovú. Táto spolupráca má ďalšie kroky. Blížime sa k letnej olympiáde a chcem, aby sme mali aj v Tokiu (2020) zástupcu ako cestovný ruch," dodal Érsek.