V roku 2019 porastú hospodárstva všetkých členských krajín Únie

Pridajte názor  
V roku 2019 porastú hospodárstva všetkých členských krajín Únie
Zdroj:

10. 7. 2019 - Rok 2019 bude pre európske hospodárstvo už 7. rokom nepretržitého rastu, pričom porastú hospodárstva všetkých členských štátov EÚ. Uviedla to Európska komisia (EK) v stredu vo zverejnenej letnej hospodárske prognóze na rok 2019.

Prognózy eurokomisie naznačili, že rast v eurozóne bol v 1. štvrťroku tohto roku silnejší, než sa očakávalo. A to vďaka viacerým dočasným faktorom, ako sú mierna zima či oživenie predaja automobilov. K rastu prispeli aj opatrenia fiškálnej politiky, ktoré zvýšili disponibilný príjem domácností vo viacerých členských štátoch.

Krátkodobé vyhliadky pre európske hospodárstvo sú však poznačené vonkajšími faktormi, ako je napätie vo svetovom obchode a výrazná politická neistota. Tieto faktory znižovali dôveru vo výrobnom sektore, ktorý je najviac vystavený vplyvu medzinárodného obchodu, a predpokladá sa, že negatívne ovplyvnia vyhliadky rastu po celý zvyšok tohto roka.

Prognóza rastu HDP eurozóny v roku 2019 zostáva nezmenená na úrovni 1,2 %, zatiaľ čo prognóza na rok 2020 sa mierne znížila na úroveň 1,4 % (jarná prognóza: 1,5 %). Toto zníženie odzrkadľuje miernejšie tempo, ktoré sa očakáva v zostávajúcej časti tohto roka. Prognóza HDP pre EÚ zostáva nezmenená na úrovni 1,4 % v roku 2019 a 1,6 % v roku 2020.

Podpredseda EK pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis v správe pre médiá upozornil, že všetky ekonomiky EÚ budú aj v tomto a budúcom roku ďalej rásť, hoci vidieť, že silný rast v strednej a východnej Európe je v kontraste so spomalením rastu v Nemecku a Taliansku. "Naše hospodárstva musia odolávať pretrvávajúcim problémom vo výrobnom sektore, ktorý je oslabený napätou situáciou v obchode a politickou neistotou. Na domácej pôde je hlavným zdrojom rizík tvrdý brexit," uviedol Dombrovskis s odkazom na scenár odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody.

Komisia upozornila, že hoci začiatkom roka rast priaznivo ovplyvňovali viaceré dočasné faktory, prognóza pre zvyšok roka je už slabšia, keďže vyhliadky na rýchle oživenie celosvetovej výroby a obchodu zoslabli. Avšak rast HDP by mal byť v roku 2020 vyšší, aj v dôsledku vyššieho počtu pracovných dní.

Hospodársky rast v EÚ je aj naďalej poháňaný domácim dopytom, a to najmä spotrebou domácností, k čomu prispieva pretrvávajúci silný trh práce. HDP má podľa prognózy v tomto aj budúcom roku rásť vo všetkých členských štátoch EÚ, no rast bude výrazne silnejší v krajinách strednej a východnej Európy, na Malte a v Írsku.

Prognózy celkovej inflácie v eurozóne a EÚ sa v tomto a budúcom roku znížili o 0,1 percentuálneho bodu, najmä v dôsledku nižších cien ropy a mierne slabšieho hospodárskeho výhľadu. Inflácia v eurozóne dosiahne podľa aktuálnych prognóz priemernú úroveň 1,3 % v roku 2019 a rovnako aj v roku 2020, zatiaľ čo v EÚ má dosiahnuť v priemere 1,5 % v roku 2019 a 1,6 % v roku 2020.

Letné prognózy EK upozornili na skutočnosť, že riziká pre globálny hospodársky výhľad sú naďalej výrazne previazané a sú prevažne negatívne. Prehĺbená hospodárska konfrontácia medzi USA a Čínou spolu s neistotou spojenou s americkou obchodnou politikou by mohli viesť k predĺženiu súčasného útlmu svetového obchodu a výroby a postihnúť ďalšie regióny a sektory. Napätie na Blízkom východe zas zvyšuje potenciál výrazného nárastu cien ropy.

Na domácej, európskej pôde zostáva hlavným zdrojom neistoty brexit, existujú však aj značné riziká, ktoré sa týkajú hnacích síl krátkodobého rastu a hospodárskej dynamiky v eurozóne. Oslabenie vo výrobnom sektore, ak by malo pretrvávať, a zhoršená dôvera podnikov by sa mohli preniesť do iných odvetví a negatívne ovplyvniť podmienky na trhu práce, súkromnú spotrebu a v konečnom dôsledku aj rast.

Komisia uverejňuje každoročne štyri hospodárske prognózy. Prognózy zo zimy a leta obsahujú iba ročné a štvrťročné údaje o HDP a inflácii za daný a nasledujúci rok pre všetky členské štáty a eurozónu, ako aj súhrnné dáta pre celú EÚ. Ďalšou hospodárskou prognózou Európskej komisie bude jesenná hospodárska prognóza v novembri 2019.