Wall Street o reštrukturalizácii Deutsche Bank: Príliš radikálne, príliš optimistické

Diskusia 3  
Wall Street o reštrukturalizácii Deutsche Bank: Príliš radikálne, príliš optimistické
Zdroj: CNBC
Foto: SITA/AP


9. 7. 2019 - Jedným z rizík, ktoré analytici Deutsche Bank vnímajú v súvislosti s plánom reštrukturalizácie banky je jej vplyv na širší bankový sektor. Televízia CNBC zozbierala názory analytikov ostatných veľkých bánk o najväčšom reštrukturalizačnom pláne.

V rámci reštrukturalizácie sa banka plánuje zbaviť svojich globálnych operácií s akciami a zmenší svoju investičnú banku. Obmedzí tiež operácie v oblasti cenných papierov s fixným príjmom a vytvorí novú divíziu, do ktorej presunie nechcené aktíva. V tomto a budúcom roku tiež nevyplatí dividendu. Banka však neplánuje navýšiť kapitál, aby získala ďalšie peniaze na reštrukturalizáciu. Do roku 2022 chce škrtnúť 18 000 pracovných miest v celosvetovom meradle, a znížiť počet zamestnancov zo súčasných 91 500 na približne 74 000. Cieľom banky je v najbližších rokoch znížiť upravené náklady o štvrtinu na 17 miliárd eur. Finančný riaditeľ DB James von Moltke povedal, že banka je presvedčená, že toto nové kolo reštrukturalizácie bude aj  posledným. Akcie banky klesli v pondelok v USA o viac ako 6 %.

Wall Street o reštrukturalizácii Deutsche Bank: Príliš radikálne, príliš optimistické

Goldman Sachs
V poznámke klientom banka označila reštrukturalizáciu za „veľmi rozsiahlu“, varovala pred výzvami.
„Pôjde o veľmi hlbokú reštrukturalizácia, informovanie médií pred nedeľňajším zasadnutím predstavenstva bolo intenzívne, ale oznámenia boli stále prekvapené z hľadiska rozsahu,“ poznamenáva  Goldman Sachs. „Štrukturálne výzvy DB, ako ich vidíme, spadajú do troch kategórií: absencia platformy s vysokým výnosom, zvýšené náklady na financovanie a neistota týkajúca sa rozsahu jej podnikania v oblasti IB,“ uviedli v poznámke analytici. Goldman Sachs poznamenáva, že veľké škrty pracovných miest a stiahnutie sa z predaja globálnych akcií je väčšie než sa očakávalo. „Aj keď sme očakávali, že DB podstatne zredukuje svoju činnosť v oblasti akcií, neočakávali sme odchod z veľkoobchodného predaja naprieč geografickými oblasťami - vrátane jej domáceho trhu európskych / nemeckých akcií - a obchodných línií.“

Wall Street o reštrukturalizácii Deutsche Bank: Príliš radikálne, príliš optimistické

Citi

Citi vo výskumnej správe označila plán reštrukturalizácie za optimistický.
„Po dvoch týždňoch mediálnych správ potvrdila Deutsche Bank významnú reštrukturalizáciu. Vyčíslená suma vo výške 7,4 miliardy EUR (asi 12 % hmotného majetku) je vyššia ako sa očakávalo, ale rozložili ju na 4 roky. Manažment má v úmysle financovať to z existujúcich zdrojov, takže nepôjde o navýšenie kapitálu. Toto sa však môže ukázať ako optimistické,“ uvádza sa v oznámení. Citi stanovila cenu akcie nemeckého veriteľa na 6 eur, a hodnotí ich ako „vysoké riziko“ pre vystavenie sa viacerým nevyriešeným sporom.

Wall Street o reštrukturalizácii Deutsche Bank: Príliš radikálne, príliš optimistické

Bank of America Merrill Lynch

Analytici banku označili plán za „ambiciózny“, ale upozorňujú na množstvo nezodpovedaných  otázok.
„Je to určite ambiciózny plán s väčšími nákladmi a vyššou cieľovou hodnotou RoTE, ako sa očakávalo. Kapitálové prvky trh vo veľkej miere predvídal, ale podľa nášho názoru zanechali stratégiu banky v rukách regulátorov,“ napísali analytici BofAML. „Bez zníženia kapitálových požiadaviek alebo súhlasu ECB s rýchlejším znížením RWA (rizikovo vážené aktíva), by DB mohla mať málo kapitálu na nasadenie do niekoľkých biznisov, kam chce banka rásť.“

Wall Street o reštrukturalizácii Deutsche Bank: Príliš radikálne, príliš optimistické


J.P. Morgan
Banka plán označila za „odvážnu reštrukturalizáciu.“
„Reštrukturalizácia DB podľa nášho názoru je odvážna a prvýkrát ide o skutočnú strategickú zmenu, ktorá sa vzdáva svojich ambícií Tier I IB. DB sa chce priblížiť tomu, odkiaľ pochádza pôvodne, ku korporátnej banke s pevným výnosom. Sme presvedčení, že je potrebné odpovedať na ďalšie otázky, ako je napríklad dôveryhodnosť pri realizácii, podrobnosti o raste tržieb, či sľuby, v ktorých DB v minulosti sklamala, motiváciu zamestnancov po reštrukturalizácii získať podiel na trhu s pevným výnosom a schopnosť DB prevádzkovať korporátnu franšízu bez európskeho akciového obchodu.“ J.P. Morgan vo svojej poznámke ďalej uviedla, že existuje množstvo rizík, ktoré by mohli ohroziť rast. Mohlo by ísť o globálnu ekonomiku, ktorá prechádza spomaľovaním, pričom slabšie výnosy by mohli ovplyvniť ziskovosť DB.

Wall Street o reštrukturalizácii Deutsche Bank: Príliš radikálne, príliš optimistické

Morgan Stanley

Banka označila nové ciele Deutsche Bank ako „ambiciózne v prvom rade“.
„Investičná banka sa podstatne redukuje. Napriek zníženiu RWA je financovaná samostatne s cieľovým pomerom CET1 (Tier 1) na úrovni 12,5 %. Podrobnosti o realizácii budú kľúčom k potenciálnemu prehodnoteniu,“ napísali analytici Morgan Stanley v poznámke. „V oblasti fixných výnosov sa DB tiež zameriava na výrazné zníženie (najmä v sadzbách), a to znížením RWA o 40 %. Celkovo si myslíme, že strategické oznámenie by mohlo viesť k krátkodobému odrazu akcií, avšak akékoľvek potenciálne prehodnotenie bude závisieť od podrobnostiach realizácie,“ dodali v poznámke. Napriek tomu, že plán generálnej opravy Deutsche Bank bol podrobne prediskutovaný s domácim regulačným orgánom BaFin, v Morgam Stanley očakávajú, že jednotný európsky mechanizmus dohľadu (SSM - európska inštitúcia, ktorá dohliada na banky v eurozóne) bude informovaný o znížení na minimálny cieľ CET1. Deutsche Bank znížila cieľ CET1 na > 12,5 % z > 13,0 % oproti svojmu poslednému plánu.

Wall Street o reštrukturalizácii Deutsche Bank: Príliš radikálne, príliš optimistické

Barclays

Analytici Barclays varovali, že očakávajú, že akcie Deutsche Bank budú volatilné práve na základe najnovšieho plánu reštrukturalizácie.
„Zníženie cieľového podielu CET1 bolo medializované minulý týždeň, takže nejde o žiadne prekvapenie. Bude však dôležité sledovať kapitálovú trajektóriu, ktorú manažment v nadchádzajúcich obdobiach predpokladá, a presvedčenia / predpoklady, ktoré s tým súvisia,“ píše Barclays. Banka sa ďalej domnieva, že investori budú podrobne sledovať ako sa tento plán realizuje. „Bude tiež dôležité zistiť, ako chce manažment pristupovať k znižovaniu nákladov, vzhľadom na jeho rozsah, a či je to možné uskutočniť bez dopadov na príjmy. Ďalej bude zaujímavé aj to, ako budú financované všetky plánované investície do IT a kontroly.“

Wall Street o reštrukturalizácii Deutsche Bank: Príliš radikálne, príliš optimistické

RBC Capital Markets

RBC označila reštrukturalizáciu za „radikálnejšiu, než sa očakávalo“ a v krátkodobom horizonte by mala akcie DB podporiť.
„Zvýšili sme náš PT na akciu (cenový cieľ) z 7,5 eur na 8 eur. Vzhľadom na to, že plán počíta so zlepšením ziskovosti v budúcnosti, vidíme väčšiu hodnotu inde v sektore. Udržiavanie podvýkonnosti, špekulatívne riziko.“ RBC tiež uviedla, že oznámenie Deutsche Bank je „materiálnym transformačným plánom“ a ak je stanovený cieľ ROTE 2022 vo výške 8 %, potom môže dôjsť k výraznému nárastu akcií. „Sme presvedčení, že krátkodobá ziskovosť zostane nízka, naa základe našich odhadov povedie transformácia k zhoršeniu. Očakávame, že konkurencia bude schopná lepšie predísť akémukoľvek zhoršeniu makroekonomického prostredia a profitovať z obchodov stratených v DB. Plán transformácie tiež zníži podiel CET a existuje riziko, že DB bude musieť navýšiť kapitál.“

Wall Street o reštrukturalizácii Deutsche Bank: Príliš radikálne, príliš optimistické

UBS

Nový plán Deutsche Bank poukazuje na ochotu a odhodlanie zmeniť profil banky.
„Nová stratégia je podľa nášho názoru zameraná na prelomenie dlhového / akciového kruhu, o ktorom sme často písali, a na to, aby sa v Deutsche Bank zmenšil pákový trh, ktorý je zraniteľný voči vonkajším udalostiam,“ uviedla UBS vo svojej správe s tým, že krátkodobá reakcia trhu by mohla byť pozitívna. „Pokrok v nasledujúcich štvrťrokoch by potom mohol ďalej zvýšiť dôveru trhu v plán. Celkové trhové podmienky a neistota v súvislosti s reštrukturalizáciou by tak mohli významne ovplyvniť príjmy. Zostávajú niektoré kľúčové otázky: A čo frikcie a (negatívne) vedľajšie účinky? Neistoty s realizáciou plánu?