Maloobchodný predaj v eurozóne aj v EÚ v máji medzimesačne klesol

Diskusia 1  Zdroj:

4. 7. 2019 - Maloobchodný predaj v eurozóne aj v celej Európskej únii (EÚ) sa v máji oproti aprílu nečakane znížil.

Maloobchodný predaj v eurozóne aj v celej Európskej únii (EÚ) sa v máji oproti aprílu nečakane znížil. Ukázali to vo štvrtok údaje európskeho štatistického úradu Eurostat.

Podľa predbežného odhadu sa maloobchodný predaj po očistení od sezónnych vplyvov v máji 2019 v porovnaní s aprílom 2019 znížil o 0,3 % v eurozóne a o 0,4 % v EÚ. Analytici pritom očakávali v máji oživenie predaja v eurozóne a jeho nárast o 0,3 % po aprílovom medzimesačnom poklese o 0,1 % v oboch blokoch.

V medziročnom porovnaní sa maloobchodný predaj po úprave o kalendárne vplyvy v máji 2019 zvýšil o 1,3 % v regióne, ktorý platí eurom aj v celej Únii.

Štatistiky ďalej ukázali, že k medzimesačnému poklesu maloobchodného predaja v eurozóne prispelo zníženie odbytu palív o 1,3 %, potravín, nápojov a tabaku o 0,5 % a nepotravinárskych výrobkov o 0,1 %. V EÚ klesol predaj palív o 1,6 %, potravín, nápojov a tabaku o 0,5 % v nepotravinárskych výrobkov o 0,3 %.

Spomedzi členských štátov, ktorých údaje mal Eurostat k dispozícii, najväčší medzimesačný pokles maloobchodného predaja zaznamenali v máji Chorvátsko (-4,4 %), Litva (-3 %) a Švédsko (-2,8 %). A najstrmší nárast nahlásili Portugalsko (1,5 %), Španielsko (1,1 %) a Belgicko (1 %).

V medziročnom porovnaní v máji stúpol v eurozóne najviac predaj nepotravinárskych výrobkov, a to o 2,2 %, zatiaľ čo predaj potravín, nápojov a tabaku zostal nezmenený a predaj palív klesol 0,3 %.

V rámci EÚ vzrástol predaj nepotravinárskych výrobkov o 2,5 %, potravín, nápojov a tabaku o 0,1 %, ale predaj palív sa znížil o 0,9 %.

Najstrmší medziročný nárast maloobchodného predaja mali v Luxembursku (7,4 %), Írsku (7 %) a Slovinsku (5,6 %). A najväčší pokles zaznamenali Slovensko (-2,6 %), Dánsko (-1,7 %) a Chorvátsko (-1,4 %).