Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti k leteckej službe na Sliači nebudú zabezpečovať externí dodávatelia

Pridajte názor  Zdroj:

30. 4. 2019 - Za služby zabezpečované dodávateľskou firmou rezort obrany počas uplynulých desať rokov platil približne 250 tisíc eur ročne.

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti k leteckej službe na Sliači nebudú zabezpečovať externí dodávatelia. Ako ministerstvo obrany (MO) informovalo v tlačovej správe, zefektívnilo poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo svojej poliklinike na Sliači, ktorá patrí pod Ústrednú vojenskú nemocnicu - fakultnú nemocnicu Ružomberok. Kým doteraz zabezpečovali posudzovanie zdravotnej spôsobilosti k leteckej službe externí dodávatelia, po novom sú tieto služby zabezpečované vo vlastnej réžii. Letecko-lekárske centrum Sliač tak podľa ministerstva zlepšilo dostupnosť služieb.

"Za služby zabezpečované dodávateľskou firmou z civilnej sféry sme počas uplynulých desať rokov platili približne 250 tisíc eur ročne, pričom ceny služieb sa každoročne zvyšovali. Navyše zabezpečenie lekárskych služieb vo vlastnej réžii nás robí sebestačných aj v čase prípadných krízových situácií," uviedol na tlačovej konferencii minister obrany SR Peter Gajdoš.

Ako ďalej vysvetlil, hlavnou úlohou centra je poskytovanie špecifickej zdravotnej starostlivosti pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti profesionálnych vojakov, ako aj uchádzačov o prijatie do štátnej služby na vybrané odbornosti vo vojenskom letectve, teda pilotov, palubných technikov, sprievodcov a pozorovateľov, riadiacich letovej prevádzky či špecialistov výsadkového vojska a iných funkcií.

Letecko-lekárske centrum Sliač slúži aj na lektorskú činnosť a využívať ho môžu aj ďalší zamestnanci rezortu a profesionálni vojaci. V súčasnosti zároveň prechádza certifikáciou na získanie statusu povereného zdravotníckeho zariadenia, čím môže získať spôsobilosť aj pre oblasť civilného letectva. Špecializované letecké centrum sídli v priestoroch Polikliniky MO SR Sliač, ktorá prešla z dôvodu vysoko špecializovaných vyšetrení prestavbou inžinierskych sietí a doplnením viacerých špeciálnych prístrojov a ďalšieho vybavenia.