Rekonštrukciu jednej škôlky nedávno ukončili, teraz začínajú s druhou

Pridajte názor  Zdroj:

15. 3. 2019 - Po rekonštrukcii Materskej školy (MŠ) M. R. Štefánika 908/40, ktorá mala za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, ide mesto Detva podobne obnovovať aj svoju ďalšiu MŠ na ulici A.

Po rekonštrukcii Materskej školy (MŠ) M. R. Štefánika 908/40, ktorá mala za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, ide mesto Detva podobne obnovovať aj svoju ďalšiu MŠ na ulici A. Bernoláka 19. Zástupcovia mesta tento týždeň odovzdali stavenisko na realizáciu stavebných úprav na objekte tejto školy.

Ako informovala Anna Golianová, vedúca oddelenia rozvoja Mestského úradu v Detve, stavebné úpravy by mali byť ukončené v septembri 2019. Zhotoviteľom stavby sa stal víťaz verejného obstarávania, spoločnosť SIROŇ plus z Detvy. "Stavebné úpravy v hodnote približne 460.000 eur budú realizované na základe uzavretej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a budú financované zo zdrojov Európskej únie, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a spolufinancované mestom Detva," uviedla Golianová.

Predmetom stavebných prác je zateplenie obvodových stien a striech pavilónov, výmena časti okien a vonkajších dverí, vybudovanie bezbariérového vstupu, rekonštrukcia vykurovania vrátane výmeny radiátorov, rekonštrukcia vzduchotechniky, elektroinštalácie a bleskozvodov a súvisiace stavebné práce.

Mesto Detva už niekoľko mesiacov realizuje aj energetickú rekonštrukciu objektu mestského úradu. Aj na tento projekt získala mestská samospráva nenávratný finančný príspevok z eurofondov.