Počet minimálnych dôchodkov medziročne vzrástol

Pridajte názor  Zdroj:

15. 2. 2019 - Počet poberateľov starobných a invalidných dôchodkov, ktorým Sociálna poisťovňa priznala tzv. minimálny dôchodok, tento rok v januári v porovnaní s januárom 2018 stúpol.

Počet poberateľov starobných a invalidných dôchodkov, ktorým Sociálna poisťovňa priznala tzv. minimálny dôchodok, tento rok v januári v porovnaní s januárom 2018 stúpol. Kým k 31. 1. 2018 evidovala poisťovňa 47.054 vyplatených minimálnych dôchodkov, na konci januára 2019 ich bolo 48.755.

"Minimálny dôchodok má poistencovi zabezpečiť dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. O priznanie minimálneho dôchodku netreba žiadať, o nároku na zvýšenie jednotlivých dôchodkov na minimálny dôchodok rozhodne poisťovňa z vlastnej iniciatívy," uvádza hovorca poisťovne Peter Višváder.

Výška minimálneho dôchodku je u každého dôchodcu individuálna a závisí od tzv. počtu kvalifikovaných rokov poistenca, to znamená, že ich musí byť minimálne 30, pričom za kvalifikovaný rok sa považuje taký odpracovaný rok, v ktorom poistenec dosiahol zákonom stanovenú minimálnu hranicu príjmu. Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má poberateľ starobného dôchodku alebo poberateľ invalidného dôchodku.