Koncoročná charita: Dobrý pocit, alebo láska k blížnemu svojmu

Diskusia 1  
Koncoročná charita: Dobrý pocit, alebo láska k blížnemu svojmu
Zdroj: QZ
Foto:TASR/Lukáš Grinaj


7. 12. 2018 - Ekonómovia sa často zamýšľajú nad tým, čo motivuje ľudí k tomu, aby darovali na dobročinnosť. Koncom roka to môže byť chladné počasie, ktoré často vyzdvihne nešťastie druhých a vedie k súcitu. Alebo zostáva len pár dní na to, aby sa dal uplatniť daňový bonus v podobe darovania troch percent dane.

Sú ochotní ľudia pomáhať, nielen finančne, pretože ich k tomu vedie láska k druhým, alebo preto, že sa potom cítia lepšie? Odpoveď môžeme hľadať na Aljaške.

Každý rok od roku 1982 štát vyplácal svojim obyvateľom ročné dividendy z ropných príjmov a výnosov z investícií. Obyvatelia Aljašky majú možnosť zaregistrovať sa, aby poskytli určitú časť, alebo aj celú sumu, ktorá sa pohybovala v rozmedzí od 331 USD v roku 1984 až po 2072 USD v roku 2015 na charitu. Ekonómovia z univerzít v Chicagu, Aljaške a Alabame sa rozhodli posvietiť si na skutočnú motiváciu ľudí prispieť na dobročinnosť. Náhodne rozdelili pol milióna ľudí, ktorí sa zaregistrovali, aby získali dividendy, do skupín. Dvom skupinám zaslali pohľadnice a naliehali, aby darovali svoje dividendy na charitu. Jedna skupina bol oslovená sloganom "urobte niekoho šťastným" a druha s odkazom "urobte Aljašku lepším miestom pre každého." Tretia, kontrolná skupina, pozdrav nedostala.

Ekonómovia následne zisťovali, akou sumou z dividend prispeli na charitu. Množina oslovená heslom  "urobte niekoho šťastným" o 31 % pravdepodobnejšie darovala časť svojej dividendy na dobročinnosť a dala o 57 % viac ako kontrolná skupina, ktorá nedostala žiadnu výzvu. Skupina "urobte Aljašku lepším miestom pre každého" sa výraznejšie nelíšili v ochote darovať od kontrolnej skupiny. Ekonómovia dospeli k záveru, že ľudia sú viac motivovaní dávať, ak to tak sami tak cítia, nie kvôli myšlienke, že tým pomôžu druhým. "Naše zistenia naznačujú, že obdarovanie je motivované vlastnými záujmami, a nie záujmami o charitatívny prístup sám o sebe," píše sa v dokumente.

Potom je tu aj rodový rozdiel. Ekonómovia odhadujú, že ženy bez ohľadu na akúkoľvek výzvu budú skôr v pozícii darcu ako muži. Na strane druhej, keď sa muž rozhodne pre charitu, zvyčajne je štedrejší. Vedci špekulujú, že tento pohľad môže byť použitý na podporu dobročinnosti. Pohľadnica pripomínajúca ľuďom, aký dobrý pocit môžu mať z dobročinnosti, môže mať významný vplyv na správanie sa ľudí.

Koncoročná charita: Dobrý pocit, alebo láska k blížnemu svojmu

Výsledky štúdie sú obmedzené tým, že sa sústredili výhradne na obyvateľov Aljašky, ktorí dostávajú nepodmienený príjem. Iné výskumy ukázali, že motivácia zapojiť sa do charity môže byť rôznorodá, motivovaná osobnou skúsenosťou a vyjadrená rôznymi spôsobmi naprieč kultúrami. Ak sa však výsledky tohto výskumu budú týkať širšieho počtu obyvateľov, môže sa stať, že jednoduchá zmena odkazu sa môže ukázať ako silnejší dôvod, než daňový bonus.