Tržby v priemysle v septembri medziročne rástli dvojciferným tempom

Pridajte názor  Zdroj:

9. 11. 2018 - Len v samotnej výrobe dopravných prostriedkov v septembri medziročne vzrástli tržby o tretinu.

Tržby v slovenskom priemysle pokračujú v dynamickom raste. Podľa údajov Štatistického úradu SR (ŠÚ) totiž v septembri medziročne stúpli o 11,9 %, kým v auguste rástli o 9 %. Zvýšili sa pritom najmä v samotnej priemyselnej výrobe o 12,4 %, rástli však aj v ďalších segmentoch priemyslu. V ťažbe a dobývaní o 9,9 %, v dodávke vody, čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 11,7 % a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 8,1 %. Medzimesačne tržby v priemysle v septembri oproti augustu mierne klesli o 0,2 %.

V samotnej priemyselnej výrobe sa na medziročnej báze v septembri najvýraznejšie zvýšili tržby vo výrobe dopravných prostriedkov o 33,4 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 9,7 %, výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 10,7 % a vo výrobe drevených a papierových výrobkov, tlače o 10,8 %. Tržby klesli najmä vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 10,9 %, výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 20,5 %, výrobe elektrických zariadení o 5,8 %, výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 3,5 % a vo výrobe chemikálií a chemických produktov o 2,4 %.

Rast tržieb zaznamenali štatistici aj v ďalších sledovaných sektoroch slovenského hospodárstva. V stavebníctve medziročne vzrástli o 18,9 %, v doprave a skladovaní o 2,1 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 8,4 % a vo vybraných trhových službách o 14,8 %. Medzimesačne v septembri oproti augustu sa zvýšili tržby iba vo vybraných trhových službách o 1,8 % a v stavebníctve o 0,9 %. Naopak znížili sa v doprave a skladovaní o 1,8 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 0,1 %.

Za deväť mesiacov tohto roka tak v priemysle na Slovensku v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška vzrástli o 5,7 %. V rámci ďalších sektorov stúpli tržby v stavebníctve o 11 %, v doprave a skladovaní o 5,2 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 9,1 % a vo vybraných trhových službách o 9,7 %.