Chcem uspieť na akciovom trhu: 10 otázok, ktoré by si mal položiť každý zodpovedný investor

Pridajte názor  
Chcem uspieť na akciovom trhu: 10 otázok, ktoré by si mal položiť každý zodpovedný investor
Zdroj: Behavioral Value Investor
Foto: getty images;SITA/AP


20. 1. 2020 - Je dobré držať sa maximálne možnej objektivity a vyhnúť sa klasickým chybám spôsobeným jednostranným pohľadom na vec. Byť skeptik medzi optimistami.

Žiaden zoznam nikomu nezaručí, že sa nedopustí bežnej chyby, ale môže dať odpoveď na niektoré dôležité otázky. Na otázky, aké by si mal položiť každý, kto chce na trhu uspieť.

Rozumiem firme dostatočne dobre na to, aby som dokázal aspoň približne odhadnúť jej kľúčové ekonomické výsledky za 5 až 10 rokov?
V takomto zmysle odpovedal Warren Buffett na otázku Garyho Mishurisa  na jednom zo stretnutí, ktoré môžu investori vyhrať každý rok v aukcii. Kladie dôraz na to, ako investuje do vybranej spoločnosti. Ocenenie skrátka vyžaduje odhad vyhliadok spoločnosti. Pokiaľ ako investor nedokážete dostatočne porozumieť fungovaniu spoločnosti, a čo najpresnejšie tak predpovedať jej dlhodobé výsledky, nemôže ani vedieť, či jej akcie sú podhodnotené.

Rastie alebo klesá konkurenčná výhoda spoločnosti?
Výrazná konkurenčná výhoda robí firmu a jej fungovanie dlhodobo predvídateľnou. Zároveň zvyšuje pravdepodobnosť, že spoločnosť môže udržať nadpriemernú ekonomickú výkonnosť. Investori sú často nadšení z posledných výsledkov spoločnosti, bez toho aby sa pozreli hlbšie do minulosti a zistili, či má firma nejakú dlhodobo udržateľnú výhodu, ktorá jej umožní udržať, alebo ešte vylepšiť súčasné výsledky.

Čo by sa muselo stať, aby tu firma za desať rokov už nebola?
Investor by si mal klásť otázku, čo by sa muselo stať a ako zlé by to muselo byť, aby došlo k pádu firmy. Niektoré spoločnosti majú stabilné, prakticky neohrozené postavenie na trhu, iné sú zraniteľnejšie. Ďalšie firmy vsádzajú na zmeny na trhu, prípadne na nejaký svoj kľúčový produkt či trend, ktoré im zaručí úspech. Ak je hľadanie rozumnej odpovede na túto otázku zložité, je to pre investora dobré znamenie.

Chcem uspieť na akciovom trhu: 10 otázok, ktoré by si mal položiť každý zodpovedný investor

Čo by sa muselo stať, aby firma o päť rokov zarábala menej ako dnes?

Analytici zriedkakedy počítajú vo svojich modeloch s klesajúcim ziskom. Výnimkou sú prípady, kedy je zreteľné, že má firma problémy. Typická dlhodobá prognóza na Wall Street počíta s dvojciferným percentuálnym rastom, pretože len zriedka dochádza dlhodobo k poklesu zisku. Odpoveď na uvedenú otázku umožní investorovi realistickejší pohľad na možné negatívne scenáre, než aký ponúka predchádzajúca otázka.

Koľko času a peňazí by niekto musel vynaložiť (konkurent, nový hráč na trhu), aby urobil z firmy ekonomicky nezaujímavý subjekt?
Najlepšiu firmu nedokážete zničiť ľahko. Bez ohľadu na snahu ostatných. Investori by si ale mali dávať pozor na negatívne zmeny vo fungovaní spoločnosti. Najlepšou ochranou je kombinácia silnej  konkurenčnej výhody a manažmentu, ktorý chce postavenie firmy ďalej posilňovať. Pokiaľ investor zistí, že poškodenie firmy nezaberie veľa času ani prostriedkov, mal by si dať pozor.

Môže manažment spoločnosti v priebehu rokov zarobiť veľa peňazí bez toho, aby investori získali zaujímavé výnosy?
Pomerne citlivá otázka, ale pre investorov dôležitá. Firma by sa mala snažiť motivovať manažment k tomu, aby dosahoval dobré výsledky, a tým zaisťoval výnosy aj pre akcionárov. Tí by mali byť schopní z výkazov vyčítať, či sú odmeny pre manažment nastavené tak, aby šéfovia bohatli len v prípade, že zaisťujú pridanú hodnotu akcionárom. Odmeny môžu byť viazané na návratnosť kapitálu, prípadne priame vlastníctvo určitého objemu akcií. V súčasnosti to tak bohužiaľ často nefunguje.

Chcem uspieť na akciovom trhu: 10 otázok, ktoré by si mal položiť každý zodpovedný investor

Čo by sa muselo stať, aby sa spoločnosť dostala do problémov kvôli svojim finančným záväzkom?

Investori by sa mali vyhýbať firmám, ktoré sú závislé na finančných trhoch a sú nútené získavať kapitál kdekoľvek a za akýchkoľvek podmienok. Riskujú totiž zníženie hodnoty na jednu akciu, prípadne stratu. Je dôležitá kontrola záväzkov v bankách, celkového zadlženia k strednodobej ziskovosti podniku a načasovanie veľkých finančných záväzkov (a schopnosti ich splácania).

Kedy prebehol nákupu akcie?
Je rozdiel, keď investor kúpi vybraný titul po starostlivej analýze, a/alebo ho k tomu prinúti predajca, ktorý chce realizovať zisk. Niektoré štúdie ukazujú, že akcie z IPO a sekundárne emisie sú na tom po 6-12 mesiacoch horšie ako celý trh. Jedným z dôvodov je to, že ich firmy predávajú v čase, keď sa im darí, nálada na trhu je dobrá a môžu žiadať väčšie peniaze. Keď investor nakupuje titul, ktorý práve nie je v obľube, má väčšiu šancu, že nebude obeťou takéhoto predaja.

Aká je pravdepodobnosť, že by som pred desiatimi rokmi dokázal odhadnúť výkonnosť spoločnosti za posledných desať rokov?
Nadmerná sebadôvera je jednou z najväčších behaviorálnych chýb investorov. Je jednoduché sa pozrieť na výborne fungujúcu firmu a predstaviť si jej ružovú budúcnosť, najmä keď má za sebou pár rokov skvelé výsledky. Nie každý sa ale pokúsi vrátiť v čase a opýtať sa sám seba, či by pred niekoľkými rokmi dokázal súčasné úspechy odhadnúť. Pri zavedených spoločnostiach je predvídanie vývoja oveľa jednoduchšie, ale u mladších firiem, ktoré majú pred sebou skvelú budúcnosť, sa vývoj odhaduje ťažko. Takéto návraty v čase ale môžu pomôcť pri odhaľovaní firiem, ktoré pred sebou podobne žiarivú budúcnosť nemajú.

Aká je pravdepodobnosť úspešnosti investovania v podobných situáciách?
Myseľ väčšiny investorov pracuje tak, že im dodáva príliš veľké sebavedomie pri hodnotení úspešnosti v ich vlastných predpovediach. Každý by si mal uvedomiť, či pri investovaní dáva väčšiu váhu pozitívnym, alebo negatívnym informáciám, a z toho vychádzať. Keď je v niektorých situáciách investor menej úspešný, mal by si v podobných prípadoch dávať o to väčší pozor.