Tržby sa v júni 2018 v priemysle medzimesačne zvýšili o 0,6 %

Pridajte názor  Zdroj:

10. 8. 2018 - Tržby za vlastné výkony a tovar sa v júni 2018 medzimesačne zvýšili v stavebníctve o 5,3 %, vybraných trhových službách o 4,4 % a v priemysle o 0,6 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar sa v júni 2018 medzimesačne zvýšili v stavebníctve o 5,3 %, vybraných trhových službách o 4,4 % a v priemysle o 0,6 %. Znížili sa v doprave a skladovaní o 1,1 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 1 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Tržby v priemysle v júni 2018 v porovnaní s júnom 2017 vzrástli o 8,3 %. Vývoj ovplyvnil rast v priemyselnej výrobe o 8,8 %, ťažbe a dobývaní o 6,5 %, dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 4,4 % a v dodávke vody, čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 4,1 %. V stavebníctve sa tržby po medziročnom poklese v predchádzajúcom mesiaci opäť zvýšili o 6,6 %.

Celkové tržby v priemysle sa za 1. polrok 2018 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017 zvýšili o 2,7 %. Vývoj ovplyvnil rast v priemyselnej výrobe o 3,7 %, dodávke vody, čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 2,5 %, ťažbe a dobývaní o 0,9 % a pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 3,7 %. Tržby stavebných subjektov sa zvýšili o 7,9 %.