Finančné regulačné orgány robia skvelú prácu, tvrdia finančné regulačné orgány

Pridajte názor  
Finančné regulačné orgány robia skvelú prácu, tvrdia finančné regulačné orgány
Zdroj: QZ
Foto: TASR/AP


8. 8. 2018 - Vytvorenie silnejšieho finančného systému je prvoradým cieľom finančných regulačných orgánov po finančnej kríze.

Rada pre finančnú stabilitu, medzinárodná organizácia zastrešujúca skupinu regulačných orgánov v 25 jurisdikciách, uviedla, že reformy vytvorené s cieľom povzbudiť záujemcov o deriváty, aby uskutočňovali transakcie prostredníctvom clearingových centier, dosiahli svoj cieľ.
Miera nákupu najčastejšie sa vyskytujúcich typov derivátov sa prostredníctvom zúčtovacích stredísk od roku 2009 výrazne zvýšila. Zúčtovacie strediská znižujú riziko, a to najmä kontrolou finančnej sily oboch obchodujúcich strán.

Podstatným  rozdielom  medzi  mimoburzovými  a burzovými  trhmi  s  derivátmi  je prísnosť  regulácie a vzťah  k riziku.  Výhodou burzových derivátov je systém trhového preceňovania a vysoká transparentnosť, investori poznajú podmienky kontraktov a ceny.  Obchodovanie na burze je však drahšie. Poplatky clearingového centra burzy sú dôvodom, prečo banky vyhľadávajú obchodovanie na OTC.

V "post-implementačnom hodnotení" sa poznamenáva, že využívanie zúčtovacích stredísk je bežnejšie v prípade veľkých bánk ako u menších firiem, u ktorých je pravdepodobnejšie, že budú mať problémy s prístupom k zúčtovacím centrám.

Správa tiež poukazuje na relatívne malý počet zúčtovacích stredísk. Len päť firiem v USA, Veľkej Británii a Japonsku vytvára viac ako 80 % marží na mimoburzových (OTC) derivátoch, čo sú najbežnejšie typy. To by mohlo "zosilniť dôsledky" neúspechu alebo krachu jednej z týchto firiem.