Podielové fondy minulý týždeň s kladnými čistými predajmi

Pridajte názor  Zdroj:

21. 3. 2018 - Celkové predaje dosiahli 40,5 mil. eur, kým spätný nákup predstavoval 29,5 mil. eur.

Podielové fondy sa v uplynulom týždni vrátili opäť do plusu. Ako ďalej informovala Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS), otvorené podielové fondy vykázali kladné čisté predaje v sume 11 mil. eur. Týždeň predtým to boli záporné čisté predaje v objeme 24,5 mil. eur. Celkové predaje podielov otvorených podielových fondov dosiahli minulý týždeň 40,5 mil. eur, kým spätný nákup podielov predstavoval podľa údajov asociácie 29,5 mil. eur.

Najvyššie kladné čisté predaje dosiahli zmiešané fondy pri sume 10,9 mil. eur. Nasledovali akciové fondy v objeme 4,4 mil. eur. Naopak, najvyššie záporné čisté predaje vykázali dlhopisové fondy, a to za 3,9 mil. eur.

Z jednotlivých správcovských spoločností najvyššie čisté predaje zaznamenali fondy spravované VÚB Asset Managementom na úrovni niečo vyše 4 mil. eur. Nasledovala Prvá penzijná so sumou 2,5 mil. eur a Amundi Luxembourg S.A. (Pioneer Investments) v objeme 2,4 mil. eur.

Podrobné údaje o podielových fondoch v 11. týždni nájdete na:

http://dl.sita.sk/uploads/documents/OPF 2018-03-16.xls