BCPB - Oznam

Pridajte názor  Zdroj:

13. 2. 2018 - BRATISLAVA 13. februára (SITA) -Zmena počtu cenných papierov v emisii:J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISI

BRATISLAVA 13. februára (SITA) -

Zmena počtu cenných papierov v emisii:
J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120013764 emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR II, a.s., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 414.