Ku koncu vlaňajška pracovalo na Slovensku takmer 50 tisíc cudzincov

Diskusia 4  Zdroj:

21. 1. 2018 - Najpočetnejšie zastúpenie na slovenskom pracovnom trhu majú občania Srbska, ktorých ku koncu minulého roka na Slovensku pracovalo takmer 9 tisíc.

Ku koncu minulého roka pracovalo na Slovensku 49,5 tisíca cudzincov. V porovnaní s koncom roka 2016 ide o nárast o 14,4 tisíca osôb. Najpočetnejšie zastúpenie na slovenskom pracovnom trhu majú občania Srbska. Tých na Slovensku ku koncu vlaňajška pracovalo takmer 9 tisíc, čo je medziročne viac o 4,1 tisíca osôb. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Na druhej priečke sú občania Rumunska, ktorých prišlo za prácou na Slovensko takmer 8,7 tisíca. Medziročne tak počet občanov Rumunska pracujúcich na Slovensku stúpol o 1,3 tisíca. Nasleduje Maďarsko, ktoré zaznamenalo na konci minulého roka 4,8 tisíca svojich občanov pracujúcich na Slovensku, čo je medziročne viac o 1,1 tisíca ľudí.

Každý štvrtý cudzinec na Slovensku pracoval ku koncu minulého roka v Bratislave. V piatich okresoch hlavného mesta Slovenska bolo totiž zamestnaných 14,2 tisíca cudzincov. Nasleduje okres Trnava, ktorý v rovnakom období zaevidoval 9,9 tisíca zamestnaných cudzincov. Úrad práce v Malackách vykázal vyše 1,9 tisíca pracujúcich občanov pochádzajúcich z iných krajín. Naopak, len ôsmi cudzí štátni príslušníci pracovali v okrese Gelnica.