Zamestnanosť v priemysle v novembri medziročne vzrástla o 3,7 %

Pridajte názor  Zdroj:

12. 1. 2018 - Ako vyplynulo z údajov zverejnených Štatistickým úradom SR, v novembri vlaňajška sa zamestnanosť medziročne najviac zvýšila v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, a to o 8 %.

Zamestnanosť v priemysle sa v novembri minulého roka medziročne zvýšila o 3,7 %. V tomto odvetví tak zamestnanosť medziročne nepretržite rastie od septembra 2013. Ako ďalej vyplynulo z údajov zverejnených Štatistickým úradom SR (ŠÚ), v jedenástom mesiaci minulého roka zamestnanosť medziročne stúpla v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8 %, v predaji a v oprave motorových vozidiel o 7,4 %, v doprave a skladovaní o 3,7 %, v ubytovaní o 3,1 %, v maloobchode o 2,7 %, v stavebníctve a v informačných a komunikačných činnostiach zhodne o 2,2 % a vo veľkoobchode o 1,4 %. Klesla len vo vybraných trhových službách, a to o 0,4 %.

V priemere za jedenásť mesiacov vlaňajška v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2016 vzrástla zamestnanosť v predaji a v oprave motorových vozidiel o 8,3 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,9 %, v ubytovaní o 6,7 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 3,7 % a v doprave a skladovaní o 3,6 %. V maloobchode zamestnanosť za január až november vlaňajška medziročne stúpla o 3,2 %, v priemysle o 3,1 %, v stavebníctve a vo veľkoobchode zhodne o 2,4 % a vo vybraných trhových službách o 1,9 %.