Rast tržieb v priemysle v novembri dosiahol 3,9 %

Pridajte názor  Zdroj:

12. 1. 2018 - V jedenástom mesiaci minulého roka v rámci priemyselnej výroby rástli najmä tržby vo výrobe dopravných prostriedkov.

Tržby v priemysle na Slovensku v novembri medziročne stúpli o 3,9 %. Oproti októbru tak ich dynamika zrýchlila o 1,7 percentuálneho bodu. V medzimesačnom porovnaní sa tržby v priemysle v novembri oproti októbru zvýšili o 3,4 %. Informuje o tom Štatistický úrad SR (ŠÚ).

Na medziročnej báze ovplyvnil vývoj tržieb v priemysle ich rast v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 9,9 %, priemyselnej výrobe o 3 % a pokles v ťažbe a dobývaní o 6,1 % a v dodávke vody, čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 2 %. V rámci priemyselnej výroby najrýchlejšie rástli vo výrobe dopravných prostriedkov o 9,4 %, vo výrobe elektrických zariadení o 14,3 % a výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 8,1 %. Tržby klesli hlavne vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 15,7 % či ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 6,8 %.

Z ostatných sektorov hospodárstva naďalej v novembri medziročne rástli tržby v stavebníctve o 6,3 %, medzimesačne boli vyššie o 1 %. V doprave a skladovaní evidovali štatistici medziročný nárast tržieb o 3,8 % a medzimesačný nárast o 1,5 %. V informačných a komunikačných činnostiach tržby dokonca oproti novembru 2016 stúpli až o 15,9 %, medzimesačne v novembri oproti októbru boli vyššie o 5,2 %. Vo vybraných trhových službách sa evidoval medziročný nárast tržieb o 5,6 % a medzimesačný nárast o 1,5 %.

Za jedenásť mesiacov roka 2017 tak tržby v priemysle medziročne stúpli o 3,2 %. Vývoj ovplyvnil rast v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 8,6 %, ťažbe a dobývaní o 3 %, priemyselnej výrobe o 2,4 % a pokles v dodávke vody, čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 0,8 %. Z ďalších sektorov hospodárstva sa zvýšili tržby stavebných subjektov o 3,4 %, v doprave a skladovaní tržby medziročne vzrástli o 4,6 %, v informačných a komunikačných činnostiach sa zvýšili o 6,5 % a vo vybraných trhových službách tržby stúpli o 5,1 %.