Najvplyvnejšia ekonómka: Sexizmus v našom odbore je veľmi vypuklý

Diskusia 1  
Najvplyvnejšia ekonómka: Sexizmus v našom odbore je veľmi vypuklý
Zdroj: quartz
Foto: YT/EconomyT1me


19. 3. 2017 - Ekonómku Carmen Reinhartovú nie je ťažké vytočiť. Ak ju však naozaj chcete naštvať, stačí spomenúť jej spoluatorstvo na práci s kolegom, harvardským ekonómom, Kennethom Rogoffom.

Prečo? Vedecké práce dvojice sú neraz uvádzané ako autorská spolupráca "Rogoff a Reinhartová."  "V ekonómii sa riadime abecedným poradím. V prípade, že autori nie sú zoradení abecedne, potom je ten druhý mladší," hovorí Reinhartová pre Quartz. A ona predsa nie je vo fachu žiaden junior, ako autorka by mala byť uvádzaná pred Rogoffom. "Ľudia často robia túto chybu, je skôr pravidlom,  ako výnimkou pravidla. Aj keď snáď nejde o zámer, vyznieva to smiešne."

Reinhartová patrí k k najkvalifikovanejším ekonómom svojej generácie. Zameriava sa na výskum v rámci medzinárodných kapitálových tokov, kontroly kapitálu a štátneho dlhu. Jej meno sa najčastejšie spája so známou chybu tabuľkového procesora Excel. Išlo o prácu z roku 2010, kedy Reinhartová s Rogoffom uznali, že majú chybu vo svojej výskumnej práci, "Rast v čase dlhu". Avšak aj naďalej stáli za svojím záverom, že vyšší vládny dlh je spojený s pomalším ekonomickým rastom a že nedopatrením vymazali päť riadkov v Exceli. Opravením chyby by sa zdvihol rast vysoko zadlženej  krajiny asi o 0,2 percenta ročne.

Znamená to, že vysoké zadlženie spôsobuje nízky rast? Nie nevyhnutne. Reinhartová a Rogoff opatrne definujú príčinné súvislosti. Je možné, že pomalý rast vedie k vysokému dlhu, a nie že vysoké zadlženie spôsobuje pomalý rast. Ostatní ekonómovia aj politici, ktorým sa výsledok štúdie nepáčil, sa toho okamžite chytili. Len Paul Krugman napísal štyri príspevky o tomto prešľape počas dvoch dní na svojom blogu pre New York Times.

Najvplyvnejšia ekonómka: Sexizmus v našom odbore je veľmi vypuklý

Stále však ide o rešpektovanú dvojicu, Reinhartová s Rogoffom sú autormi knihy "This Time Is Different", ktorá opisuje históriu finančných kríz. Napriek tomu, že nešlo o román, kniha sa stala bestsellerom.

Reinhartová je mimoriadne aktívna, nájdete ju v zozname najvplyvnejších ekonómov podľa počtu citácií za posledné desaťročie. Je jedinou ženou v top 50 (na ôsmej priečke), a jednou zo štyroch žien v stovke najcitovanejších ekonómov.

Na rozdiel od väčšiny iných vedných a spoločenskovedných disciplín, ekonomika urobila len malý pokrok pri zmazávaní rozdielu medzi pohlaviami v posledných niekoľkých desaťročiach. Vzhľadom k dôležitosti tohto odboru pri určovaní spoločenskej politiky, je to vážny problém. "Či už explicitné alebo jemnejšie, úmyselné alebo neúmyselné, myslím, že prekážky, ktorým  ženy čelia v ekonomike, sú veľmi reálne," hovorí Reinhartová.

Nedávna štúdia rozmanitosti v odbore ekonómia, Amandy Bayerovej zo Swarthmore College a Cecilie Elen Rouseovej z Princeton University potvrdzujú, že tu prevláda neobvykle veľký rozdiel medzi pohlaviami. Štúdia uvádza údaje z roku 1995 z roku 2014, kedy ženy predbehli mužov v získavaní doktorátov vo väčšine vedných a spoločenských odborov. Ale v oblasti ekonómie sa nedosiahol v podstate žiaden pokrok.

Najvplyvnejšia ekonómka: Sexizmus v našom odbore je veľmi vypuklý

Prečo práve tento vedný odbor zaostáva? Je to údajne výučbou ekonómie. Dvojica autoriek zvýraznila, že ide o odstrašujúcu skutočnosť, že ženy nedokážu ťažiť z viacerých aktívnejších metód učenia. Zameriavajú sa aj na implicitné vyjadrenie dôvodov, prečo sa ženy len zriedka dostanú na kariérny vrchol. Za príklad dávajú práve skúsenú Reinhartovú, ktorá ako ekonómka má menší kredit ako jej kolegovia.

Reinhartová, kedysi hlavná ekonómka investičnej banky Bear Stearns, sa tiež zaujíma o problém rovnosti pohlaví. Okrem ekonómie upozorňuje na finančný priemysel, ako oblasť s neobvykle nízkou rodovou rovnosťou. Potvrdila to aj výskumná správa Morningstar. Hovorí o tom, že od roku 2015 sú správcami fondov ženy len v menej ako 10 % a len 2 % aktív finančných fondov sú výhradne pod taktovkou ženy, v porovnaní so 74 %, ktoré riadia muži. Reinhartová  poukazuje na to, že podmnožiny ekonomiky, ktoré sa zdajú, že dosiahli najväčší pokrok v zmenšovaní rozdielov pohlavia, ako je medzinárodný rozvoj a ekonomika práce, majú najmenšie prepojenie k finančnému svetu.

Zatiaľ čo niektorí výskumníci naznačujú, že prílivom žien do ekonomiky by sa mohli úplne zmeniť študované témy, Reinhartová o tom presvedčená nie je. Skôr hovorí o prilákaní talentov. "Iste, ak vytvoríte rovnaké podmienky, budete mať lepších ľudí," povedala.

Tak, ako sa vlády pozerajú na ekonomiky a obracajú v istých otázkach na ekonómov, keď hľadajú odpovede na problémy spojené s nerovnosťou a globalizáciu, je jasné, že táto vedná disciplína bude potrebovať tých najlepších ľudí.