Vláda by mala zadĺženým domácnostiam viac sprístupniť osobné bankroty

Na Slovensku by sa mal častejšie využívať inštitút náhradného prijímateľa sociálnych dávok, aby boli použité na to, na čo sú určené. Vláda by mala naštartovať legislatívne zmeny aj v oblasti osobných bankrotov, ktoré by pomohli ľuďom zbaviť sa nadmerného zadlžovania a naštartovať nový život. Nové dlhy sociálne odkázaných ľudí by mali byť pod kontrolou banky. Poukazuje na to aktuálna štúdia kolektívu pod vedením Inštitútu zamestnanosti Sociálny systém - skutočnosť a vízia.

"Obce, mestá a mimovládne organizácie by mali mať väčšie možnosti kontrolovať využívanie sociálnych dávok. Ak sú určené na bývanie, nech sa používajú na úhradu vody, plynu, elektriny. Ak majú podporiť dochádzku detí do školy alebo sú určené na zdravotné účely, tak nech sa využijú na tento účel," povedal TASR jeden zo spoluautorov Viliam Páleník z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV). Upozornil tiež, že na Slovensku sú osobné bankroty nefunkčné. "Pre ľudí, ktorým by pomohli, sú absolútne nedostupné," konštatoval.

Po oddlžení by mali osoby odkázané na dávky dostať ďalšiu pomoc, napríklad možnosť pracovať na výstavbe vlastného bývania. "Mnohí ľudia sa zadlžujú na základe ústnej dohody a takto spoločnosť vytvára priestor úžerníctvu. V týchto oblastiach má Inštitút zamestnanosti konkrétne návrhy," povedal Páleník.

Vlani podalo návrh na vyhlásenie osobného bankrotu 194 osôb, ktoré žijú na Slovensku. V porovnaní s rokom 2007, kedy sa na súd začali podávať prvé návrhy, ich počet stúpol takmer štvornásobne. Napriek tomu Slováci využívajú túto možnosť oddlženia v oveľa menšej miere než Česi, domnieva sa správca konkurznej podstaty Štefan Krnáč. V susednej krajine je podľa jeho odhadu ročne minimálne 10- až 20-násobne viac takýchto prípadov.

"Spôsobené je to konzervatívnosťou Slovákov, ale najmä právnou úpravou, ktorá je v Česku voľnejšia. Na Slovensku sa súdne konanie skladá z dvoch fáz, prvé je konkurzné konanie, do ktorého sa prihlasujú veritelia a speňažuje sa majetok úpadcu-dlžníka, za ním nasleduje konanie o oddlžení," priblížil pre TASR Krnáč.

Súvisiace články

Aktuálne správy