Priemerná mzda na Slovensku je 3,4 krát nižšia ako priemer EÚ

Diskusia 16  
Priemerná mzda na Slovensku je 3,4 krát nižšia ako priemer EÚ
Zdroj: Poštová banka
Foto:photl


16. 4. 2014 - O tom, že na Slovensku sú platy nižšie ako v mnohých európskych ekonomikách, vedia všetci. Nižšie mzdy ako priemerní Slováci majú už len v siedmich krajinách Európskej únie. Priemerný Slovák musí pracovať viac ako tri mesiace, aby zarobil toľko, čo priemerný Európan zarobí za mesiac.

Podľa najnovších údajov Eurostatu a prepočtov Poštovej banky dosiahla v roku 2013 priemerná hrubá mzda na Slovensku 835 EUR. Táto suma je o približne desať eur vyššia, než uvádzajú štatistiky Štatistického úradu SR, čo je dôsledkom odlišnej metodiky európskych štatistikov. Eurostat však uplatňuje rovnakú metodiku pri dátach za všetky krajiny, a preto sú údaje porovnateľné. Za rok 2013 zatiaľ neboli k dispozícii údaje za všetky krajiny.

V roku 2012 predstavoval priemerný hrubý mesačný zárobok zamestnaného Slováka 818 EUR. Menej ako Slováci si na výplatnej páske našli zamestnanci len šiestich európskych krajín, za ktoré boli údaje dostupné. Nižšiu priemernú mzdu ako my mali ale podľa národných štatistík aj Chorváti, za ktorých Eurostat údaje nezverejnil. Na Cypre, za ktorý údaje tiež chýbali, sa podľa národných štatistík zarába približne dvakrát toľko ako u nás.

Priemerná hrubá mesačná mzda v Európskej únii ako celku predstavovala 2 746 EUR a bola tak 3,4  krát vyššia ako na Slovensku. Inak povedané, priemerný Slovák musí pracovať viac ako tri mesiace, aby zarobil toľko, čo priemerný Európan zarobí za mesiac.

 Priemerná hrubá mesačná mzda v ekonomike v eurách
 Krajina  2012  2013
 1. Dánsko  4394  -
 2. Luxembursko  4276  4409
 3. Holandsko  3868  4009
 4. Belgicko  3839  3901
 5. Nemecko  3734  3764
 6. Švédsko  3708  -
 7. Veľká Británia  3688  -
 8. Fínsko  3456  3541
 9. Rakúsko  3405  3474
 10. Francúzsko  3056  3082
 eurozóna  3002  -
 EÚ  2746  -
 11. Írsko  2719  2698
 12. Taliansko  2409  2475
 13. Španielsko  2130  2169
 14. Malta  1704  -
 15. Grécko  1674  1717
 16. Slovinsko  1436  1468
 17. Portugalsko  1310  1445
 18. Česká republika  995  -
 19. Estónsko  913  972
 20. Slovensko  818  835
 21. Maďarsko  792  -
 22. Poľsko  775  -
 23. Lotyšsko  755  -
 24. Litva  606  -
 25. Rumunsko  470  -
 26. Bulharsko  394  -
 Zdroj: Prepočet Poštovej banky na základe dát Eurostat
 Pozn.: údaje za Cyprus a Chorvátsko neboli dostupné
 Pozn.: údaje sú za zamestnancov bez detí


Jednoznačne najmenej sa zarába v Bulharsku, kde priemerná mzda v roku 2012 dosiahla len 394 EUR mesačne. Pod hranicou 500 EUR sa nachádzalo aj Rumunsko. Len niečo vyše 600 EUR svietilo na výplatnej páske zamestnancom v Litve. Ich susedia z Lotyšska si mesačne prišli v hrubom na 755 EUR.

Menej ako na Slovensku sa zarába aj v susednom Poľsku a Maďarsku, kde priemerná mzda nedosahuje 800 EUR. Na druhej strane ale v Českej republike sú platy vyššie ako u nás, a to v priemere 995 EUR mesačne.

Spomedzi našich susedov majú najvyššie platy Rakúšania. Priemerná mzda v Rakúsku v roku 2012 dosiahla 3 405 EUR. Ani rakúske príjmy sa však „nechytajú“ na zárobky v ďalších krajinách západnej a severnej Európy.

Priemerná mzda na Slovensku je 3,4 krát nižšia ako priemer EÚ

Najvyššiu priemernú mesačnú mzdu evidovalo v roku 2012 Dánsko a to na úrovni až 4 394 EUR. Na viac ako 4 tisíc eur mesačne si prišli aj zamestnanci v Luxembursku. Luxemburčanom ale ich susedia z Beneluxu závidieť nemusia, pretože hneď na ďalších priečkach pomyselného rebríčka sa umiestnili Holandsko a Belgicko s priemernou mesačnou mzdou na úrovni viac ako 3 800 EUR.

Pri porovnávaní miezd je potrebné vždy brať do úvahy aj druhú stranu mince, a tou sú cenová úroveň v krajine a náklady na život. Tie zohľadňuje vyjadrenie príjmov v parite kúpnej sily (PPP). V prípade použitia PPP by sa do čela rebríčka dostali Belgicko a Nemecko. Dánsko by sa prepadlo až na 10. priečku práve z dôvodu, že vysoké mzdy sú v tejto krajine „kompenzované“ aj vysokou cenovou hladinou (na úrovni približne 140 % priemeru EÚ). Na druhej strane cenová úroveň v Bulharsku a Rumunsku, kde sú mzdy najnižšie, dosahuje len cca 50 % až 60 % európskeho priemeru. Pre porovnanie, cenová hladina na Slovensku dosahuje podľa štatistík cca 72 % priemeru EÚ.