Za nezamestnanosťou mladých je aj zle nastavený systém vzdelávania

Nedostatočná previazanosť trhu práce so školstvom, absencia pracovných skúseností mladých ľudí, zle nastavený systém vzdelávania, ale aj zmeny v Zákonníku práce - to sú podľa zamestnávateľov hlavné dôvody, ktoré sa postupne podpísali pod nárast nezamestnanosti mladých na Slovensku.

"Na Slovensku je prebytok absolventov zo spoločenskovedných odborov a nedostatok kvalifikovaných absolventov vzdelaných v technických smeroch. Príčinou je aj zle nastavený systém financovania vzdelávania," uviedol o príčinách nárastu nezamestnanosti mladých tajomník Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Martin Hošták.
Okrem tohto dlhodobého trendu však firmy podľa neho za problematické považujú aj tohtoročné legislatívne zmeny, napríklad v Zákonníku práce. "V období, keď firma nemá istú zákazkovú náplň, je luxus prijať uchádzača do trvalého pracovného pomeru vzhľadom na obmedzenia a povinnosti vyplývajúce napríklad zo Zákonníka práce. Aj vzhľadom na odvodové povinnosti či ďalšie legislatívne obmedzenia zamestnávatelia nie sú motivovaní pracovné miesta pre mladých vytvárať," tvrdí Hošták.

Za prekážky v podnikaní považujú firmy napríklad aj zvýšenie dane z príjmu fyzických osôb, zníženie limitu uplatnenia paušálnych výdavkov alebo nové povinnosti voči zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni. "Toto ako celok pôsobí skôr utlmujúco v priestore malých a stredných podnikov, čo vplýva aj na zamestnanosť. Vláda ani Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR pracovné miesta nevytvoria. Tie vytvoria najmä podnikatelia v tomto sektore, ktorý majú približne 72-% podiel na zamestnanosti a 40-% podiel na hrubom domácom produkte," upozornil prezident Slovenskej asociácie malých podnikov (SAMP) Vladimír Sirotka.

Podľa Inštitútu zamestnanosti (IZ) znížiť nezamestnanosť mladých Slovákov by mohla vyššia informovanosť a previazanosť vzťahov školstva a trhu práce. Riešením by bolo aj zníženie počtu študentov, ktorí študujú menej perspektívne odbory. "Zatiaľ čo pred 10 rokmi bolo na Slovensku menej ako 100.000 študentov vysokých škôl, v roku 2012 to bolo už viac ako 135.000. Osobne vidím aj veľký problém v samotných študentoch, ktorí si myslia, že k získaniu práce im stačí titul," tvrdí manažérka pre publicitu Inštitútu zamestnanosti Ivana Oravcová.

Súvisiace články

Aktuálne správy