Hrozba rozpadu Slovenska

Diskusia 6  Zdroj:

2. 1. 2013 - Rok 2011 a 2012 poznačila životy obyvateľstva Slovenska aj diskusia ekonómov, politikov o osude krajín PIGS v eurozóne.

Rok 2011 a 2012 poznačila životy obyvateľstva Slovenska aj diskusia ekonómov, politikov o osude krajín PIGS v eurozóne. Vysoké vládne výdavky, nízka konkurencia schopnosť a produktivita, vysoká nezamestnanosť, veľká sociálna odkázanosť krajín PIGS v porovnaní s jadrom eurozóny boli hlavnými indikátormi pre nejedného experta označiť za jediné možné riešenie odchod krajín PIGS z eurozóny.

Obrovská snaha Bruselu, ECB, ako aj severu eurozóny ostala nepochopená a častokrát výrazne kritizovaná. Pritom na Slovensku máme viacero podobných regiónov s podobnými problémami. Nasledujúca tabuľka zobrazuje mieru nezamestnanosti v jednotlivých okresoch SR.

Extrémna nezamestnanosť nad 25 percent spája na juhu stredného Slovenska okresy Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava, ktoré sú súčasťou regiónu Gemeru. Tri národné parky Muránska Planina, Slovenský raj a Slovenský kras podobne ako prírodné krásy Grécka, HDP regiónu zatiaľ veľa úžitku neprinášajú.

A tak podobne ako extrémny návrhy pre krajiny PIGS opustiť eurozónu, "najlepším" riešením pre Gemer je tento rok "opustenie" Slovenskej republiky a zavedenie vlastnej meny. Výsledkom bude vyššia konkurencia v dôsledku devalvácie vlastnej meny, čo naštartuje ekonomický rast v regióne bez infraštruktúry, kapitálu a know-how. Technologické spoločnosti zo Silicon Valley sa len tak začnú hrnúť najmä, keď znížime v danom regióne dane na nulu, a aktivita miestnej vlády v danom regióne bude tak minimálna až vlastne nebude a trh si v danom regióne samozrejme poradí so všetkým.

Ak chce dnes niekto pochopiť aktivity Bruselu a ECB, mal by si predstaviť, čo by akákoľvek vláda SR robila v prípade aktivít smerujúcich k reálnemu osamostatneniu regiónu Gemer. R2 by sa začala stavať možno už tento rok. Dnes pritom stačí vláde do regiónu Gemer poslať len toľko eur, aby bol sociálny zmier v danom regióne. Pre Gemerčanov je dnes tiež pohodlnejšie zotrvanie v rámci Slovenskej republiky. Raz keď klesne miera nezamestnanosti v susediacich okresoch pod 10 percent, aj Gemer sa možno bude tešiť nezamestnanosti pod 15 percent.

Z pohľadu vlády z dlhodobého hľadiska je zotrvanie Gemeru v rámci jedného štátu strategicky nevyhnutné najmä, ak sa zamyslíme nad súčasnou situáciou v regióne Spiš, či Šariš a čo by mohlo nasledovať, ak by Gemer naozaj vo svojej snahe uspel.

Na záver by som rád uistil, že ide o absolútnu, úsmevnú a zjednodušenú fikciu a dané ekonomické súvislosti som použil, aby bežný čitateľ lepšie pochopil komplexnosť súvislostí, v ktorých dnes eurozóna existuje a akým výzvam a rizikám čelia jej jednotlivé časti.

Všetko dobré do nového roka...

Prečítané: 3 x